مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله وحیدخراسانی درباره هدیه به مدیران دولتی و شرکتها
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره ناسزا گفتن والدين به فرزند يا معلّم به شاگرد
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره دادن فحس والفاظ رکیک
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره نماز امام جماعت
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره سپرده گذاری ودریافت سود و وام
پاسخ آیت الله حکیم درباره گفتن نام حضرت علی علیه السلام قبل از دیگران
پاسخ آیت الله حکیم درباره فضیلت حضرت علی علیه السلام
پاسخ آیت الله حکیم درباره کتک زدن برادر خودبدون اجازه پدر
پاسخ آیت الله حکیم درباره کتک زدن کودکان در مدرسه
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره تغییر جنسیت
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره ازدواج دختر باکره
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره کاشت ناخن
  1. 92 از 4632