مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نواصب چه گروهي هستند ؟
چرا اسلام به فرقه هاي مختلف تقسيم شد ؟
چطور مي توان براي مسيحيان ثابت كرد كه اسلام كامل ترين دين است ؟
عدليه چه كساني هستند ؟
واقفيه چه فرقه اي است و چرا به اين نام مشهور شده اند ؟
خانقاه چيست و چه سابقه تاريخي اي دارد ؟
اهل رده در صدر اسلام به چه گروه گفته مي شد ؟
بكريه چه كساني هستند ؟
آيا فرقه فاطمي همان فرقه اسمعيليه است در صورت منفي بودن جواب روشن ، آئين آنها چيست ؟
فرقه اهل حق يا علي اللهي چه فرقه اي است ؟
چرا اسلام از اديان گذشته كاملتر است؟
چرا اسلام دين برادري و برابري است مگر دينهاي ديگر شامل اين دستورات نبوده است؟
  1. 921 از 4632