مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

قـرآن مي گويد : اهل كتاب در مقابل محرمات الهي تسليم نيستند و آنچه را كه خداو پيامبرش تحريم كرده , حرام نمي شمرند اين گفته از قبيل توضيح واضحات است زيرا بديهي است به غير مسلمانان همه محرمات آيين اسلام را قبول ندارند
منشا پيدايش اومانيسم چيست ؟
اومانيسم اسلامي چيست؟
در ارتباط با افراد مسيحي براي ارشاد و بحث آيا محدوديتي از نظر احكام وجود دارد؟
آيا برادران سنّي ما به امامان معصومين((عليهم السلام)) معتقدند و آيا داراي مرجع تقليد مي باشند يا نه؟
چگونه مي توان به برتري اسلام را بر مكاتب و مذاهب ديگر پي برد؟
ملاك برتري در اسلام چيست؟
بكريه چه كساني هستند؟
دوستي با بهائيان چه حكمي دارد؟
علت روي آوردن بيگانگان به دين اسلام چيست؟
درباره بينش عميق پيامبران كه يكي از علل عصمت آنان شمرده شده توضيح دهيد؟
چرا انسانها حق ندارند غير از دين اسلام دين ديگري انتخاب كنند
  1. 925 از 4632