مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه دلايلي بر شهود فرشتگان بوسيله علي(ع) وجود دارد؟
چه دلايلي بر علم شهودي علي(ع) نسبت به معارف ديني وجود دارد؟
تفاوت اخلاق نظري و عملي با عرفان نظري و عملي چيست؟
عبادت عارفانه علي(ع) چگونه بود؟
نيايش شاهدانه و عارفانه علي(ع) چگونه بود؟
چه دلايلي بر شهود باطن گناه بوسيله علي(ع) وجود دارد؟
سرّ صعوبت تبيين حيات عارفانه علي(ع) چيست؟
آيا انسان مي تواند با عالم مثال ارتباط پيدا كند؟
منظور از صور خيالي در عالم مثال متصل و منفصل چيست؟
منظور از حضور يوسف در نشئه عقل منفصل چيست؟
منظور ازتقدم جذبه بر سلوك ، در سيره حضرت يوسف چيست؟
مرحله والاي عرفان و توحيد چيست؟
  1. 932 از 4632