مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اينكه خداوند از آغاز دين اسلام را، كه دين كامل است، نفرستاد دليلي بر اين نيست كه علم و قدرت خدا بتدريج تكامل يافته است؟
آيا دين، امري لازم و ضروري است؟
ديني كه براي سعادت انسان آمده، چطور انسان را در برابر خاك بي ارزش به سجده مي آورد، آيا اين باعث قداست و پرستش خاك نمي شود؟
اگر اسلام دين سعادت است پس چرا وضع مسلمين و جوامع اسلامي نابسامان است؟
آيا قرائت هاي مختلف از دين ممكن هست؟ به چه دليل؟
معناي كلي دين چيست؟
اهميت و ضرورت تجديد نظر در دين جهاني ابراهيمي براي هماهنگي اهل كتاب و توجه آنان به يك وحدت عالي ديني چيست؟
منظور از وحدت جهاني دين ابراهيمي چيست؟
چه منابعي مي‎تواند دين ابراهيمي را به ما ارائه دهد؟
آيا دين از علم و فلسفه جداست؟
با توجه به زمان حال چه رابطه اي بين زمان ما و زمان ائمه وجود دارد و ضرورت انتخاب اين دين چيست؟
چرا مسلمانان، دين موسي و عيسي را قبول ندارند با آنكه آنها از پيامبران اولوالعزم و داراي كتاب مي باشند؟
  1. 938 از 4632