مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله سیستانی درباره طلایی که خانواده داماد به عروس می دهند
پاسخ آیت الله سیستانی درباره مهاجرت به کشورهای غربی.
پاسخ آیت الله سیستانی درمورد فرزند خواندگی
پاسخ آیت الله سیستانی درباره حضانت فرزندان بامراعات مسائل روز.
پاسخ آیت الله سیستانی درباره اگر ولی کودک اورابه حج تمتع وادارد.
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره تصرف والدین در اموال کودک
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره اطعام از مال صغیر
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره تطهیر کف چوبی از نجاست
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره معامله با نابالغ
پاسخ آیت الله شبیری رنجانی درباره مقدار شیر خوردن کودک در حصول محرمیت رضاعی
پاسخ آیت الله خامنه ای محو اسامى متبرک با دستگاه خردکن
پاسخ آیت الله خامنه ای لمس استخوان مرده
  1. 94 از 4632