مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

هل يجب عليّ إذا كنت أعلم أنّ أحداً من أبناء العامة لديه القابلية للتشيع أن أسعي لهدايته؟
آيا دليل تشيع ايرانيان , ايراني بودن مادر امام چهارم (ع ) نيست ؟
آيا شيعه عامل افتراق مسلمانان نيست ؟
اگر شيعه حق است , چرا در اقليت است و اكثر مسلمانان جهان , آن رانپذيرفته اند ؟
چـرا شـيـعه از مذاهب جمهور مسلمانان پيروي نمي كند ؟ منظور مذهب اشعري در اصول دين و مذاهب اربعه در فروع دين مي باشد , در صورتي كه گذشتگان صالح به آنها متدين بودند .
سبب اعراض شيعه از مذاهب اهل تسنن چه بود ؟
آيا اسناد مذهب شيعه - هم دراصول و هم در فروع - به ائمه اهل بيت عليهم السلام صحيح است ؟
نقطه اصلي اختلاف بين شيعه و سني چيست ؟
ديدگاه شيعه در مساله امامت , و اختلاف آن را با ديدگاه اهل سنت بيان كنيد ؟
منظور از شيعه چيست ؟
چه دليلي بر حقانيت شيعه داريد، در حالي كه مي بينيم عرفاي بزرگي مثل مولوي سني مذهب بوده اند؟
چرا شيعه قايل به بطلان تثليث است ؟
  1. 940 از 4632