مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا آفرينش و مرگ انسان كه بدون ميل او صورت مي گيرد از مصايق جبر نيست
چرا خداوند از اول انسان را كامل نيافريد؟
باتوجه به فرمايش خداوند: من انسان را خليفه خود در روي زمين قرار دادم چرا از اول انسان را روي زمين خلق نكرد و حضرت آدم را در بهشت آفريد؟
فلسفه وجود نفس اماره و شيطان و مصيبتها و سختي براي چيست؟
چرا قادر به ديدن خدا نيستيم؟
بچه اي كه يكي از والدين آنها سني است چه مذهبي بايد داشته باشد؟
مذهب شافعي از نظر اعتقادي چه اصولي دارند؟
چه تحريفاتي در دين مسيح به وجود آمده است؟
آيا ادعاي كساني كه مي گويند ائمه را مي بينند قبول كنيم؟
آيا اعمال آدمي پس از توبه نيز به محضر امام زمان(عج) تقديم مي گردد؟
آيا منزلت همه شهدا در پيش خدا يكسان است؟
خوردن گوشت خوك و نوشيدن شراب در آئين يهود و مسيحيت چه حكمي دارد؟
  1. 949 از 4632