مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فعل شيطان درجهت انحراف كشيدن انسان درراستاي اراده باري تعالي چگونه است؟
آيا نيت قرب به خدا باتوجه به اينكه ذات او قابل تصويرمانيست توام با شرك نيست؟
اگر يزيد ادعا كند اگر من فرزند علي و فاطمه(ع) بودم مرتكب اين جنايات نمي شدم يا زني بگويد اگر من هم به جاي فاطمه بودم، به مقامي مي رسيدم جواب شما چيست؟
چرا اكثر پيامبران در منطقه آسيا و خاور ميانه يا بيت المقدس مبعوث به پيامبري شده اند و در ساير مناطق پيامبري نيامده است؟
تصوف يعني چه ؟ صوفي كيست و صوفيان چه مرامي دارند ؟چه كارهايي بايد انجام دهند؟
نظر شما در رابطه با برخورد و راهنمايي اهل تسنن چيست؟
مسلم است كه تمام كارهاي خداوند از روي حكمت است فلسفه و حكمت خلقت حضرت عيسي بدون پدر چه بوده است؟
با توجه به عصمت انبيأ - عليهم السلام - خطاي آدم(ع) چگونه توجيه مي شود؟
عصمت امامان و انبيا جبري است يا اختياري ؟
آيا آدم(ع) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟
پيرامون عدل خداوند در برقراري حقوق زن ومرد لطفا توضيح دهيد.
آياانسان قبل ازتولد داراي روح مي شوديا بعد ازانعقاد نطفه؟آيا روح انساني كه از راه نامشروع بدنش بوجود آمده نيز نامشروع است؟آيا ارواح اختلاف دارند؟
  1. 951 از 4632