مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا توحيد نظري براي رهايي از جهنم كافي است يا بايد به مرحله توحيد عملي رسيد؟
تجسم اعمال و حقيقت آن را توضيح دهيد؟
آيا روح و نفس يك حقيقت هستند؟
اگر دين از سياست جدا باشد بهتر نيست و چرا نبايد باشد؟
آيا مسئله احضار ارواح و حالت مديومي صحت دارد؟
آيا شفاعت شهدا از گناه كاران در روز قيامت صحيح است؟ مدرك آن راارائه بفرماييد؟
اگر انسان مرتكب گناه شد كدام وجود و شخصيت او مقصر است و باعث عذاب انسان مي شود اصلا انسان چرا عذاب مي شود او كه قبلي نيست؟
منظور از دين چيست، يك تعريف جامع و روشن ارائه فرماييد؟
چرا در اين زمانه عذاب هاي آسماني مانند گذشته وجود ندارد در حالي كه گناهان بيشتر شده است؟
بعضي بدون علت يا در كودكي، مي ميرند آيا اجل آنها رسيده يا بي احتياطي بوده است. و اگر خدا براي بندگانش چيزي مي خواهد، پس چرا بايد دعا كرد؟
انسان در چه سني مي تواند دين راانتخاب كند؟ و اين كه والدين ما مسلمانند،آيا ما نيز مسلمانيم؟
آيا همين طور كه روح انسان در اين دنيا از جهات معنوي رشد مي كند، بعد ازمرگ هم به رشد و آگاهي او افزوده مي شود؟
  1. 954 از 4632