مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

براي كشف برتري دين اسلام آيا لازم است، آن را با اديان ديگر مقايسه كنيم و يا فقط تحقيق در مورد اسلام كفايت مي كند؟
فيديسم (جداسازي قلمرو ايمان از عقل) چه عوارضي مي تواند داشته باشد؟
اگر مسأله جبر واختيار براي فردي كاملا روشن شود،اين آگاهي بر فعاليت هاي او چه اثري خواهد گذاشت و در رسيدن به هدف چه تاثيري دارد؟
در به دست آوردن كمال، آيا مجبور هستيم؟
شخصي كه نمي خواهد به بهشت برود و يا به جهنم و خودش هم مسلمان نيست،چه كند؟
چرا خداوند جاذبه هاي مادي را بيشتر قرار داد تا بعضي منحرف شوند؟آيا لازم نبود جاذبه هاي معنوي آشكار گردد تا همه بتوانند به كمال برسند يا كسي كه مايل است آن را انتخاب كند؟
انسان بعضا جاذبه هاي مادي را مي بيند و دركشان مي كند، ولي به دنبال آنهانمي رود، حال چگونه به طرف خدايي كه نمي بيند، برود؟ مشكل اين شخص چيست؟
بين كسي كه به عللي به گناه آلوده شده وبه كمال نرسيده باكسي كه درمعرض گناه قرارنگرفته وبه كمال رسيده، چه فرقي وجود دارد؟
آيا شخصي كه دريك محيط نامناسب پرورش مي يابد،مي تواند اعتراض كند كه اگر من هم جاي فلان شخص بودم،متقي وسعادتمند مي شدم؟
هرچيز غير ازخداوند محدود است وپاياني دارد پايان اين جهان هستي چيست وكجاست؟ اگرمنظور پايان آسمانها وغيره است آيابعدازآن خلااست؟
دليل ابطال تسلسل ودور براي ماقابل هضم نيست،لطفا بطور مختصر براي ما توضيح دهيد.
شيعه بعداز پيامبربه ثقل اصغرتمسك جست وتسنن به ثقل اكبرحال كه نه تشيع كاملا برخط اسلام حركت مي كند ونه تسنن كدام يك بيشتر ضرر كردند؟
  1. 957 از 4632