مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر بهشتي ها به صورت جوان به بهشت مي روند پس ديگر بچه اي در بهشت نخواهد بود و آيا زاد و ولد در بهشت وجود دارد و اگر آدم و حوا در بهشت مي ماندند ديگر بچه دار نمي شدند؟
آيا زمان در عالم برزخ و در دنيا به يك اندازه است يا تفاوت دارد؟
كتاب هايي را كه درباره جايگاه برزخي و اخروي و كيفيت جان كندن است،معرفي كنيد.
كودكاني كه از دنيا مي روند اگر بهشتي اند دليل آن چيست، چون آنها كه ازروي عقل كار نيكي انجام نداده اند كه بخواهند پاداش بگيرند؟
آيا اعمال خيري را كه كافر انجام مي دهد در آخرت پاداش دارد؟
با اين كه پيامبر اكرم(ص)بزرگترين پيامبران و خاتم آنان است پس چرا براي اولين بار وحي بوسيله جبرئي ل نازل شد،اما در مورد حضرت موسي خداخودش از طريق درخت با او سخن گفت
با دقت و مطالعه در پديده هاي خلقت پي به وجود خداوند مي بريم لذا وجودخدا براي من ثابت شده اما درمورد شناخت كامل اوبا مشكل روبرو هستم؟
چرا بعضي از فرزندان ناقص الخلقه بدنيا مي آيند آيا اين با عدل خداسازگار است؟
من هميشه با خود فكر مي كنم، خدا چگونه است و حكم او چگونه صادر و اجرامي شود؟
چرا مردم زمان ائمه(ع) آنها را باور نداشتند و ما چگونه در غياب آنهارا باور كنيم؟
ما معتقديم كه دين ما بهترين و كامل ترين اديان عالم است، پيروان سايراديان نيز در مورد دين خود چنين عقيده اي دارند پس ملاك دين برتر چيست؟
اگر ما مسلمانان بندگان برگزيده خدا هستيم تكليف ساير بندگان خدا چه مي شود؟
  1. 960 از 4632