مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند به آنچه در قلب انسان هاست، آگاه مي باشد؟
با توجه به اين كه پيامبر(ص) علم لدني و غيب داشتند، چرا عده اي مبلغ رافرستادند كه به فاجعه رجيع و بعد بئر معونه منجر شود؟
تصادفات و حوادث ناگواري كه در زندگي انسان اتفاق مي افتد آيا جزو قضاو قدر الهي است؟
آيا عذاب قبر براي همه هست؟
آيا دين اسلام كاملا با دموكراسي موافق است؟
در مورد جدايي دين از سياست كه امروزه بعضي ها سر داده اند توضيح دهيد؟
آيا اگر خدا، انسان را نمي آفريد آفرينش ناقص مي ماند؟
علت هاي انكار معاد چيست؟
آيا مي توان گفت شيعه با جمعيتي كمتر از 3 درصد جمعيت جهان تنها مذهبي است كه حق ورود به بهشت را دارند؟
اگر در اسلام تكليف مالايطاق وجود ندارد، پس چگونه همه بايد نماز را به زبان عربي صحيح بخوانند؟
تعبير ثارالله براي امام حسين(ع) آيا مشابه با تعبير فرزند خدا براي حضرت عيسي(ع) نيست؟
خلقت كودكان استثنايي چگونه با عدل خدا سازگار است؟
  1. 961 از 4632