مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند به بعضي انسانها كه شايستگي ندارند استعدادهايي داده كه درجهت تباهي خود و ديگران بكار مي برند
چرا پيامبر اكرم(ص) عرب جاهل را مسلمان كرد ولي ما امروز از دين گريزانيم؟
نژادهاي مختلف از نسل آدم چگونه بوجود آمده است؟
اگر نماز براي انسان هاي قبلي نبوده چگونه پاداش و تكليف آنها مشخص مي شود؟
انسانهائي كه از پيامبر يا امامي برخوردار نبوده اند تكليف آنها چگونه است و آيا بخاطر كارهاي زشتشان بازخواست خواهند شد؟
چرا خداوند به سبب اعمال ناشايست پدر و مادر فرزند آنها را ناقص خلق مي كند؟
آيا شيطاني كه سبب نافرماني حضرت آدم شد وجود خارجي داشت يا همان نفس اماره است؟
آيا شفاعت با سنت هاي تغيير ناپذير الهي منافات ندارد؟
آيا از راه هاي عقلي و فلسفي محض مي توان به خدا رسيد؟
شفاعت چيست و شامل چه كساني مي شود؟
آيا دين با رشد و توسعه منافات ندارد؟
چه كنيم تا انتظار فرج بصورت يك فرهنگ ملي در آيد؟
  1. 964 از 4632