مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خدا ما را بصورت روح جسم و عقل خلق كرده تا نهايتا به سمت خودش كشيده شويم؟
آيا نمي شود مانه گناه كنيم و نه كار خوب و خدا هم كاري به كار مانداشت باشد و كلا چرا بايد به دنبال خدا برويم؟
براساس چه حكمتي خدا هر كسي را در محيط و خانواده خاصي قرار مي دهد و آيادر اين كار خدا نظارت دارد يا انسان رها شده است؟
اينكه از انسان باندازه وسع او تكليف مي خواهند بي معناي است چراكه گاهي سخت ترين شرايط بهترين كار مي كند و گاهي هم بالعكس ميشود؟
هدف از زندگي چيست آيا هدف پرستش از ديدگاه قرآن كافي است؟
اينكه خدا هر كس را بخواهد وسعت روزي و هر كس را بخواهد تنگي روزي مي دهد پس تاثير تلاش و كوشش انسان چه مي شود؟
در سوره ء حديد دارد هر مصيبتي كه به انسان وارد مي شود در كتابي از قبل ثبت شده پس تاثير عوامل طبيعي چگونه است؟
تكليف نهايي انسان در بهشت چه مي شود؟
چرا بايد دين داشته باشيم؟
چرا بايد دين اسلام را بپذيريم؟
چرا بايد شيعه باشيم؟
اگر دين كنار سياست باشد نه عين آن بهتر است چرا كه سياست يعني حقه بازي نظر شما چيست؟
  1. 967 از 4632