مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اين مطلب صحيح است كه بسياري از علائم ظهور ظاهر شده است؟
در مورد عهدي كه امام حسين(ع) با خدا جهت شفاعت امت جدش بسته است توضيح دهيد
آيا انسان مي تواند به مقامي برسد كه تمام اسرار خلقت را بشناسد
انسان پس از مرگ به كجا مي رود و جهنم و بهشت او كي تعيين مي شود
چرا هنگامي كه خداوند از طريق آتش با حضرت موسي(ع) سخن گفت بلافاصله به خدا ايمان آورد و آتش را خداي خود نگرفت؟
مي دانيم كه هر موجودي داراي نقش است و خداوند هيچ چيز را بيهوده نيافريده حال آيا اين نقش همان هدف خلقت است؟
اومانيسم چيست؟
آيا خداوند مي تواند سنگي بسازد كه خود نتواند بردارد؟
جامعيت و كامل بودن دين يعني چه؟
چرا اصول دين پنج تا است ؟
آيا تاثير دعا همانند تاثير و نقش تلقين در نفس است؟
هدف زندگي را چه كسي تعيين مي كند، خودش، دين يا عقلاء؟
  1. 973 از 4632