مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا فرشتگان به آدم(ع) سجده كردند؟
آيا شيطان از موارد قضاي الهي است يا قدر الهي؟
چرا خداوند كه انسان را آزاد آفريد او را در مقابل نافرماني مجازات مي كند
آيا شيطان در گناهان بچه هاي نابالغ نقش دارد
آيا امام زمان(عج) بطور مستقيم در انتخاب آيت الله خامنه اي نقش داشته است؟
آيا دين و آئيني به نام گبر وجود دارد؟
چرا انديشه در ذات خداوند جايز نيست
با اينكه فرشتگان قدرت سرپيچي و معصيت ندارند شيطان چگونه از امر خداسرپيچي كرد
چرا خداوند با اينكه بي نياز است براي ابلاغ پيام خود از فرشتگان استفاده مي كند
آيا امر بين الامرين اختيار را نفي نمي كند؟
معناي بدا چيست
خلقت حوا از چه چيزي بوده و ازدواج او باحضرت آدم چگونه بوده است
  1. 977 از 4632