مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا مقام ودرجات چهارده معصوم متفاوت است
علت تنوع مكاتب فلسفي در غرب چيست؟
اتحاد عاقل و معقول يعني چه
مقصود از اينكه نفس جسمانيه الحدوث و روحانيت البقأ است چيست؟
غرض از مغالطه كنه و وجه چيست ؟
آيا عالم طبيعت متناهي است؟
قبل از آفرينش جهان خداوند چه مي كرده است ؟
پيامبر اسلام قبل از بعثت پيرو چه بوده است چرا همه دين هاي الهي راشرايع ابراهيمي مي نمايند
چگونه از سرگرداني و تحير در عقايد نجات پيدا كنيم ؟
هدف دين چيست ؟ تحليل شما از دين و مذهب چيست ؟
سرنوشت پيروان اديان ديگر چه مي شود؟
آيا نفي جاودانگي بشر در قرآن با زنده بودن حضرت عيسي و حضر(ع) منافات دارد
  1. 978 از 4632