مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر پيامبران معصومنند چرا برخي رفتار آنان مانند برخوردحضرت موسي با شبان با عصمت منافات دارد
توحيد افعالي يعني چه
ربوبيت تكويني و تشريعي يعني چه
نتيجه اعتقاد به توحيد افعالي چيست
اريستوكراسي چه نوع حكومتي است و با حكومت انبيأ و ائمه و روحانيون چه تفاوتي دارد
چرا در بين پيامبران زن وجود نداشته است ؟
جبرئيل به چه صورت بر پيامبر اكرم (ص) نازل مي شد
عاقبت مرتاضان هندي در قيامت با آن همه زهد و رياضت چه مي شود
حقيقت روح چيست؟
چرا در قيامت و حوش نيز محشور مي شوند
آيا اگر شيطان نبود انسان مرتكب گناه مي شد؟
پايان بهشت و جهنم به چه چيزي ختم مي شود آيا عالم ديگري بعد از آنهاهست
  1. 979 از 4632