مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره دریافت حق طبابت
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره غسل مستحبی برای حائض
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره مس آیات قرآن با اعضای باطن بدن
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره وجود خون بعد از نماز در لباس نمازگزار
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره اجازه حاکم شرع در ردّ مظالم
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره منظور از «ترتّب احکام نصب»
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره شنا کردن روزه دار
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره دوچرخه و موتور سواری بانوان
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره ورق بازی با کامپیوتر
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره مبالغی که از کودکان در گیم نت دریافت می شود
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره خرید و فروش اکانت بازی های آنلاین
پاسخ آیت الله روحانی درباره در ايران امامزاده های بسياری وجود دارد آيا همه آن ها مورد تاييد هستند؟
  1. 98 از 4632