مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

معناي هيولا و هيولاني و عقل بالملكه و عقل مستفاد چيست
از چه راهي مي توان انسان را شناخت
ميزان ارزش و اعتبار عقل در شناخت معارف از نظر اسلام چيست؟
آيا عدل و امامت از اصول دين است يا از اصول مذهب؟
اگر دين راه رسيدن به خدا است چرا ما ادعا مي كنيم تنها راه رستگاري مذهب تشيع است
روح انسان چيست و تا چه حد به بدن وابسته است آيا بدن كه جسم است وهميشه در تغيير است مي تواند روح را ايجاد كند
اگر دنياي قبل از اين جهان بنام عالم ارواح وجود داشته و دنيايي نيز بعداز اين جهان بنام عالم عقبي وجود دارد فلسفه وجود اين جهان چيست
اگر همه اديان آسماني بر حق هستند دليل پيروي از اسلام چيست؟
آيا امام زمان(عج) مي تواند بصورت يك فرد ناشناس در ميان مردم زندگي كند
فلسفه سجده فرشتگان در برابر آدم چيست
آيا الان بهشت و جهنم وجود دارد و محل آن كجاست؟
آيا براي وحدت بين مسلمانان بهتر نيست از شعارهايي كه موجب اختلاف استدست برداريم
  1. 981 از 4632