مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه خداوند از ازل بوده و من اين امر را چگونه باور كنم ؟
علم لدني چيست ؟ و با علوم روز چگونه قابل تفسير است؟
چرا خداوند بي نياز است و دليل آن چيست
اينكه مي گويند بعد از آقاي خامنه اي امام زمان(عج) ظهور خواهد كرد،چقدر صحت دارد؟
آيا شفاعت در دعا و طلب دعا از ديگران صحيح است
آيا معجزه برهان عليت را نقض مي كند يا خير
آيا خلود در جهنم با رحمت و شفقت خدا منافات ندارد
با توجه به اينكه امراض و صفات روحي و نفساني در عالم ملكوت اشكال خاصي دارند لطفا صفت تكبر و عجب و فخر چه شكلي دارند
آيا جسم انسان بعد از مرگ با روح ارتباط دارد
فلسفه تجديد نبوت چيست؟
فرق نماز با يوگا چيست
فلسفه غيبت امام زمان(عج) چيست؟
  1. 982 از 4632