مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا قول غير معصوم حجت است؟
آيا فقط علمي كه موجب معرفت الله مي شود مفيد است؟ با اين حساب تكليف بقيه علوم مثل تاريخ و فيزيك و شيمي و غيره چه مي شود؟
آيا مي توان گفت وضعي كه ما الان در آن بسر مي بريم سرنوشت ما بوده وخودمان نمي توانستيم از پيش آمدن آن جلوگيري كنيم؟
آيا اعتقاد به واسطه فيض بودن ائمه، با يگانگي و ربوبيت خدا منافات ندارد؟
چرا اعتقاد به قضا و قدر با برنامه ريزي و حسابگري منافات ندارد؟
آيا نذر كردن در زمان حيات، نفعي به انسان دارد؟
چرا امامان (ع) همه پدر و پسر بودند؟
چرا امامان همه در يك برهه خاص زماني بوده اند؟
چرا خداوند كافران و افراد بد را آفريد تا وارد جهنم بشوند؟
فوايد و معايب فلسفه چيست؟
فرق حقيقت و واقعيت چيست؟
در حالي كه اكثر انديشمندان در پي كشف حقيقت هستند چگونه مي توان يكي را حق و بقيه را باطل دانست؟
  1. 987 از 4632