مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شرايط محيط و تربيت خوب و بد، در حسابرسي اعمال در قيامت تاثير دارددارد؟
اگر همه پيامبران از طرف خدا آمده اند پس چرا وحدت اديان نيست و هرديني پيروان خاصي دارد؟
آيا اعمال كساني كه ولايت علي (ع) را قبول ندارند، قبول مي شود؟
دليل عقلي رد تناسخ چيست؟ تناسخ بر چند قسم است ؟
چرا مسيحيان و اهل كتاب را به بهشت راهي نيست؟
در توليد مثل تك سلولي، تك سلول به دو نيمه تقسيم مي شود پس در اين جاروح چه مي شود؟ آيا دو نيمه مي شود؟
حضور يعني چه؟ انسان نمي تواند چيزي را درك كند مگر آن كه تجسم نمايد وتجسم خداوند دور شدن از حقيقت است؟
در برهان نظم صورت كسر (جهان منظم) واحد فرض شده است در حالي كه مجموعه هاي منظم منحصر به حالت موجود دنيا نيست؟
نظريه دور و كور را توضيح دهيد
حضرت آدم (ع) براي ارشاد چه كساني فرستاده شده بود؟
با توجه به اين كه اكثر افراد روي زمين از نظر ما كافرند حال آيا با عدل خدا سازگار است كه همه آنها دور از رحمت خدا باشند؟
فلسفه وجود شهوت در انسان چيست؟
  1. 988 از 4632