مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دين چيست و از ما چه مي خواهد؟
كسي كه بدنش را موميايي كرده اند مسايل شب اول قبر او به چه شكل است؟
اين كه مي گويند بعد از امام زمان(عج) حضرت علي(ع) حكومت خواهد كرد، آياصحيح است؟
چرا قدرت ولي فقيه بايد فراتر از قانون باشد؟
چه نيازي به اثبات وحدانيت خدا وجود دارد؟ اگر دو خدا باشند و كارها رابا هم تقسيم كنند و دعوا نكنند چه اشكالي دارد؟
در تعارض بين مصلحت و عدالت كدام يك را بايد گرفت؟
در رابطه با شناخت خدا آيا بايد اول ايمان بياوريم بعد استدلال كنيم يابرعكس؟
ولايت يعني چه؟ اقسام ولايت را نام ببريد.
علت اين كه برخي خوب و بعضي بد مي شوند چيست؟
آيا اهل سنت به حضرت مهدي (عج) اعتقاد دارند؟
چرا اهل سنت، به (يا علي) و (يا حسين) گفتن ما ايراد مي گيرند؟
چگونه مي توان اهل تسنن را دوستدار اهل بيت (ع) كرد؟
  1. 989 از 4632