مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر شيطان از آتش است چگونه در آتش جهنم خواهد سوخت؟
چگونه مي توان به مذهب شيعه گرايش پيدا كرد؟
آيا به غير از شيعيان، كسان ديگر (حتي نيكوكاران آنها)وارد بهشت نمي شوند
در امور زندگي تا چه اندازه مي توان به قضا و قدر معتقد بود؟
با توجه به اين كه خداوند آفريننده ء همه چيز است، خود او را چه كسي آفريده است؟
آيا پيش بيني امور آينده ( به خصوص پيشگويي هاي شاه نعمت الله ) درست است ؟
با اين كه حضرت يوسف (ع) از مخلصين بودند چرا بعضي گناهان از او سرزده است؟
آيا مي شود گفت روح مومنان يك روح در بيشمار جسم است؟
آيا فطرت حقيقت جوي انسان را مي توان از توده پاسخ به سوالات اشباع وراضي كرد؟
اختلاف آراء علما را چگونه مي توان توجيه كرد؟
آيا درك از اسلام ثابت است؟
اگر ولايت فقيه استمرار حركت انبيا است پس چرا اكنون اين تز مطرح شده است؟
  1. 991 از 4632