مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در عصر ارتباطات، فقيه چگونه قادر به اداره ء جامعه و پاسخ گويي نيازهاي آن است؟
پيروان اديان ديگر در قيامت بر چه اساسي محاكمه مي شوند؟
فرق برزخ با قيامت چيست؟
آيا ارزش ها و مشروعيت ها را مردم تعيين مي كنند؟
پيامبر(ص) در چه مواردي عصمت دارند؟
روز قيامت امام حسين (ع) با قاتلانشان چه خواهد كرد؟
آيا ارواح قبل از بدن وجود داشته اند؟
آيا ممكن است انسان در مكاني باشد و روحش در مكان ديگر؟
اگر وقتي امام زمان ظهورمي كند دين جديدي مي آورد كه علامت حقانيت اوست پس چطورمي شود گفت اشخاصي مثل علي محمد باب هم كه چنين ادعايي مي كنند دروغ مي گويند؟
با توجه به تعويض اعضاي بدن، انسان مي تواند عمر خود را طولاني كند پس برزمان مرگ خود حاكميت پيدا مي كند مثل خدا در اين باره توضيح دهيد
تفاوت انسان و حيوان در چيست؟
چرا پيامبر (ص) خطبه اي كه در غدير خواندند را در مكه و در ميان انبوه حجاج نخواندند؟
  1. 992 از 4632