مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا مي توان معجزه را به آگاهي از علل ناشناخته از راه غيرعادي تفسير كرد؟
آيا جن وجود دارد و براي انسان خطرناك است؟
به نظر شما سعادت در چه چهارچوبي قابل دستيابي است و اصولا سعادت به چه معناي است؟
چرا همه مردم دنيا اسلام نمي آورند؟
تاثير اراده خداوند بر افعال انسان چگونه است؟
معناي جامعيت دين چيست؟
آيا وجود هفت آسمان و اينكه بهشت در آسمان هفتم است صحيح است؟
منظور از عدل خدا چيست و چرا خداوند به بعضي از انسان ها امكانات بيشتري داده است؟
آيا فطرت در تمام انسان ها به طور مساوي وجود دارد؟
آيا سوختن در آتش جهنم يك تشبيه است يا اينكه مثل سوختن در آتش دنيامي باشد؟
آيا پس از قيامت خلقت خداوند پايان مي يابد؟
چگونه مي توان ثابت كرد كه نظام حاكم بر طبيعت و هستي نظام احسن و اكمل است؟
  1. 996 از 4632