مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند يك فرد را امام و پيامبر قرار داده و در حق بقيه مردم، اين تفضل را انجام نداده است؟
آيا تفضلات ويژه پروردگار به ائمه(ع) با اراده و اختيار آنها قابل جمع است؟
آيا امامان مي توانند معجزه داشته باشند ( حتي در زمان مرگ )؟
مراحلي كه از زمان ظهور امام زمان(عج) تا قيامت پيش مي آيد را توضيح فرماييد.
عنايت و فياضيت حق تعالي نسبت به ممكنات چند صورت دارد؟
در تفكر مشائيان منظور از ده عقل چيست و عقل فعال يعني چه؟
آيا همه كساني كه به جهنم مي روند مخلد در آتش هستند؟ چه كساني مخلد درآتش نيستند؟
منظور از تشبيه و تجسيم چيست؟
آيا ظلم نيست كه عده اي در خوشي زندگي مي كنند و گروهي در فلاكت و بدبختي؟
چگونه مي توان به سوالات شب اول قبر پاسخ داد؟
اينكه گفته مي شود ائمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است؟
منظور از اينكه گفته مي شود حضرت عزرائيل هم در پايان دنيا قبض روح مي شود چيست؟
  1. 997 از 4632