مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:10301 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6066

نمونه قرارداد تنظيمي بين دو نفر كه يك نفر پول را به ديگري مي دهد تا كاسبي كند، چگونه بايد نوشته شود تا پول هايي را كه از ديگري مي گيرد، حلال باشد؟

نمونه قرارداد مضاربه به اين صورت است:

عقد مضاربه بستم با شما (عامل) به اين صورت كه با اين مبلغ (مثلاً 1/000/000 تومان) به مدت (مثلاً يك سال) كاسبي كنيد و... درصد (مثلاً 50% يا 30%) از منافعي كه به دست مي آوريد، از آن من باشد و بقيه مال شما باشد و علي الحساب هر ماه مبلغ (...) به اين جانب پرداخت نماييد. در ضمن در صورت تلف، اصل سرمايه را عامل ضامن است. نمونه قرارداد به شكل زير است:

قرارداد مضاربه

مشخصات مضارب:...

مشخصات عامل:...

مبلغ قرارداد:...

مدت قرارداد:.........از ............تا ...............

نوع كاسبي:...

مقدار مشاركت در منافع...............(مثلاً 30% يا 50%)

شرط ضمن عقد: مبلغ سرمايه را عامل ضامن است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.