-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1187 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با فساد و ناهنجاري دانشجويان چگونه برخورد كنم، در اين ميان چگونه مي توانم همسر خوب انتخاب كنم؟
برادر دانشجو بعد از عرض سلام و ابراز ارادت خالصانه از نامه پرشور و سراسر شكوه شما كه نشان از غيرت و جوانمردي دارد بي نهايت سپاس و تشكر مي كنيم و اميدواريم بتوانيم پاسخ لازم و متناسب با حق و حقيقت كه راه گشاي مشكل شماست ارائه كنيم و لذا در همين راستا توجه شما را به نكات زير جلب مي كنيم: 1. عزيز دلسوز ما نيز اين حساسيت ديني وغيرت انساني شما را مي ستايم و ذره اي از آن را به تمام دنيا نمي دهيم و در برابر دنيا خريداريم اما بكارگيري اين حساسيت در حوزه رفتارهاي جمعي و در خصوص رفتار ديگران كه از اين سطح حساسيت برخوردار نيستند سخت بي مورد و گاه خطرآفرين مي دانيم لذا از شما - همان گونه كه تاكنون چنين بوده است - انتظار داريم بر اساس همين غيرت و حساسيت، رفتارهاي شخصي خود را شكل داده و عمل كنيد و ذرّه اي از آن كوتاه نيامده و احساس خستگي نيز به خود راه مدهيد اما از ديگران و به ويژه در سطح اجتماع بايد كمي با دقت حوصله و تكيه بر شناخت و درك اجتماعي حركت كرد چرا كه اگر شناخت لازم براي انجام يك عمل فراهم نباشد آدمي هرگز آن كار را انجام نمي دهد و به زور و فشار هم نمي توان وي را به انجام آن عمل وادار كرد و اگر چنين كنيم چه بسا نتيجه اي ديگر عائد گردد و از طرف ديگر ميزان حساسيت ديني و غيرت انساني آدميان هم يكسان نيست تا از همه بر اساس همان ميزان حساسيت و... يك سطح از عمل را انتظار داشته باشيم. بنابراين بايد به دنبال علاج عاقلانه، پايدار و كارساز واقعه بود. 2. دومين نكته - قبل از بيان راهكارها - علاوه بر آنكه نبايد انتظاري فراتر از سطح آگاهي و احساس مسئوليت داشت، آن است كه نبايد بر اساس ميزان آگاهي و احساس خود در مورد ديگران قضاوت كنيم. مثلاً درست است كه شكل روابط در فضاي دانشگاه آلوده است و هر انسان در سطح آگاهي و حساسيت شما را بر مي انگيزد تا رفتار و روابط خود را كنترل كند اما اين كلام به اين معنا نيست كه هر شخصي كه رفتاري غير از رفتار ما را داشت قابل اعتماد نيست، آلوده است و... اگر ما اينگونه قضاوت كنيم چگونه مي توانيم با آنها ارتباط برقرار كرده و آنها را به راه راست هدايت كنيم!؟! چرا بايد ارتباط خود را از بين برده و زمينه هر تأثير مثبت و هدايتي را نيز نابود سازيم؟؟! قضاوت كردن در مورد ديگران در حالي كه هنوز آن عمل خاص مشاهده نشده و بلكه مقدمات آن ديده شده سخت است و چه بسا همين روش و قضاوت باعث شود گناهان آنها را به دوش كشيد و خود به واسطه تهمت و افتراء به گناه ديگري مبتلا گرديم. خود مي دانيد كه گناه غيبت، تهمت و افتراء كمتر از برخي روابط نابجا نيست. بنابراين در حالي كه به اين تفكر با بينش شما آفرين مي گوئيم ولي اين نكته را متذكر مي شويم كه بر اساس همان حساسيت ديني در مورد عملكرد ديگران قضاوت نكنيم تا به راندن آنها از نزد خود و سپردن آنها به دست منحرفين و بستن راه اصلاح و... منتهي نگردد. بويژه كه شما آنچنان تمام دختران دانشگاه را متهم مي سازيد كه گويا يك نفر آدم سالم در بين آنها نيست لذا كمي در قضاوت نمودن و اظهار نظر كردن خويش سنجيده تر و با ملاك و مدرك سخن بگوئيد كه آخرت در نزد حضرت حق دليلي بر گفته خود داشته باشيد. نمي خواهم آنها را تطهير كنم ولي نمي خواهم به شما هم اجازه قضاوت و سريع وصريح را بدهيم بگونه اي كه تمام آنها را نابكار بشماريد و بر اساس همين قضاوت با آنها برخورد كنيد پس كمي با دقت، تفكر و عاقلانه تر... 3. اما با آنها چه بايد كرد؟ آيا بايد آنها را رها ساخت تا ديگران را به كيش خود بخوانند و در نهايت جامعه اي را...؟ همان گونه كه گذشت بايد در كنار حفظ پاكي و طهارت خود و رعايت احكام شرعي ارتباط خود را با آنها بويژه با پسران حفظ كرد تا در پرتو حفظ ارتباط، هدايت آنها ممكن گردد والاّ اگر ارتباط قطع گردد ديگر زمينه تأثير گذاردن از بين مي رود و راهي براي هدايت باقي نمي ماند. پس با حفظ ارتباط لازم براي هدايت - نه همراهي - در پي دو راهكار باشيد: الف. افزايش سطح شناخت و آگاهي ب. افزايش احساس مسئوليت و سطح حساسيت به كمك تقويت پايه هاي ايمان و سطح انگيزش. پر واضح است كه بدون اين دو راهكار هيچ اصلاحي ممكن نخواهد شد ولي اگر اين دو عنصر فراهم گردد به تمام اهداف مي توان رسيد. اما اينكه چگونه مي توان اين دو عنصر را فراهم آورد بسته به موقعيت، سطح معلومات افراد، رفتار مورد نظر كه در صدد اصلاح آن هستيد و... متفاوت مي گردد بي گمان تشريح رفتارهاي صحيح و احكام و شرائط آن و پاسخ دادن به سؤالات مورد نظر در هر زمينه بصورت اختصاصي مي توان در اصلاح افراد و عملكرد آن تأثير بگذارد بخصوص اگر در اين مسير محبت و صميميت و يك رنگي چاشني كار شود بسيار مؤثر است. البته راهكارهاي ريز و دقيق تر را بايد رفتار هدف و مورد نظر بيان نمود. 4. در مورد رفتار خودتان بايد به عرض برسانيم كه همچنان با همان حساسيت رفتارهاي شخصي خود را دنبال كنيد ولي بر اساس آن از ديگران انتظار نداشته باشيد و بر اساس آن قضاوت نيز نكنيد. و در كنار اين دو نكته موارد زير را نيز مد نظر داشته باشيد: سطح شناخت خود را از احكام و وظائف شرعي بيش از پيش گسترش داده و بيشتر با واقعيت آشنا شويد. از انجام اعمالي كه تنش آفرين و حساسيت زا است اجتناب كنيد تا ديگران را از خود دور نسازيد و صرفاً در محدوده آنچه خداوند خواسته عمل و قضاوت كنيد. بين ذهنيّت خود و آنچه در خارج به چشم مي بينيد كاملاً تفكيك قائل شويد و اين دو حوره را از يكديگر متأثر نسازيد و بر اساس يكي در مورد ديگري تصميم نگيريد مثلاً بر اساس ذهنيت خود در مورد عملكرد ديگران قضاوت نكنيد. رفتار خود را مطابق آنچه شارع مقدّس خواسته هست تنظيم كرده و شكل دهيد لذا نه بر خود سخت بگيرد و نه خود را رها و يله سازيد. براي ازدواج تنها يك صفت [كه حساسيت شما را برانگيخته است تا ديگر ويژگيهاي اساسي را نزد شما بي اهميت و يا فراموش شده وانمود گردد] اكتفاء نكنيد براي اطلاع از صفات همسر نمونه مانند ايمان، اخلاق، طهارت مولد و... به دو كتاب جوانان و ازدواج همسر نوشته آقاي مظاهري و خانواده متعادل نوشته آقاي شرفي مراجعه كنيد. براي شما جوانان مسلمان متعصب خيلي پسنديده نيست كه تنها بر باكره بودن و بلند قدبودن و... تكيه كنيد هزاران دختر باكره هستند كه آدمي از خواستگاري رفتن آنها روي مي تابد اين نشان مي دهد كه شما نسبت به روابط داخل دانشگاه و اعمال آنها بيش از حد حساسيت نشان مي دهيد و لذا گوشه اي زندگي را براي شما بزرگ وانمود كرده و مانند بادكنكي است كه از يك طرف باد شده است بنابراين در رفتار خود حساس باشيد ولي از حساسيت در رفتار ديگران سخت پرهيز كنيد. ابتدا از شرايط لازم براي همسر مورد نظر خود اطلاع پيدا كنيد و بعد در پي شخصي كه اين ويژگي ها و شرايط را داراست برآيد و... و شما برخي شرايط سطحي را بزرگ و برجسته نسازيد و از شرايط اساسي غفلت كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.