-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1221 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا بعضي جرايم كيفرهاي سنگين دارند؟
نبايد زمان جرم را با زمان كيفر مقايسه كرد; زيرا كيفيّت جرايم و كيفرها متفاوت است; مثلا برخي جرايم سزاوار يك ماه زندان، برخي بيشتر و در برخي جرايم، مجرمان به زندان ابد محكوم مي شوند.
درباره گناهان دو نكته قابل توجّه است:
1. نافرماني خدا را نبايد با تخلّفات ديگر مقايسه كرد; مثلا غلامي كه بر مولاي خود عصيان مي كند، مستحق عقاب است، مي دانيم كه مولا اعتباراً مالك اوست، امّا خداوند مولاي حقيقي همه انسان ها و موجودات است.
اگر انسان بر چنين مولايي عصيان كند، اندازه استحقاق عقاب براي چنين عصياني دقيقاً معلوم نيست. آنچه مسلّم است، اين است كه خداوند عادل است و بيش از استحقاق، كيفر نمي كند; بنابراين اگر در آيات و احاديث مي خوانيم كه كافر و مشرك براي هميشه در جهنّم است، اين عقوبتي بيش از اندازه استحقاق نيست.
2. براساس نظر برخي محققان مانند استاد شهيد مطهّري كه كيفر اعمال را چيزي جز خود اعمال ندانسته اند، كيفر همان گناه انسان است كه به صورت آتش تجسّم يافته است، اگر چنين باشد، گناهكاران با گناه خويش آتشي برمي افروزند كه آنها را خواهد سوزاند.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ17ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.