-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1237 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ايا حجاب چادر مانع ارتباط دوستانه با ديگران و جلب توجه در محيطدانشگاه نمي شود
اصل لزوم حجاب براي زن از ضروريات اسلام است پس زن بايد

بدن و موي خود را از مرد نامحرم بپوشاند، بلكه احتياط آن است كه بدن و

موي خود را از پسري هم كه بالغ نشده بپوشاند. حتي با علم به عدم نگاه

نامحرم، پوشاندن صورت و دستها بنابر احتياط لازم است.

به طور كلي افرادي كه دچار بدحجابي ميباشند، متاسفانه در خانواده

به طور شايسته تربيت نشدهاند و از فوايد و مضرات آن اطلاعي ندارند و

مسائل را خلط ميكنند. به طوري كه برخي به يك خانم با حجاب ميگويند

نداشتن حجاب باعث ارتباط بيشتر با افراد جامعه است. حال سوئال ما اين

است كه آيا واقعاش چنين است؟ وقتي شما الگويي مانند حضرت فاطمه(س)

و حضرت زينب(س) داريد; جايي براي اين شبهات باقي نميماند؟ به

عقيده شما حضرت فاطمه در دفاع از خود در قضيه فدك در مسجد پيامبر و

غير آن در برخورد با مخالفان، چگونه بودو نيز حضرت زينب(س) در

خطبههايي كه در كوفه و شام خواندند و ارتباطي كه با مردم برقرار كردند،

چگونه بود؟ اتفاقاش وقتي انسان حجاب خود را رعايت كند، مجبور است

خيلي از اعمالي را كه شايسته او نيست ترك كند و اين خود باعث اطمينان

ديگران ميشود و در اولين مرحله، اطمينان بهترين وسيله ارتباط است.

از طرف ديگر شايسته است شما با همان حجاب خود، در جمعهاي

عمومي و جلسات شركت كنيد و نظرات خود را ابراز نماييد; چون متاسفانه

برخي از زنان و دختران با ايمان، در محيطهاي بدحجاب حاضر نشده و در

نتيجه ارتباط با آنها كم رنگ و قطع ميشود و افراد بدحجاب چنين تصور

ميكنند كه علت قطع رابطه، حجاب شخص است و حال آن كه اين طور

نيست. چرا كه انسان ميتواند با عمل خود بيشتر در ديگران نفوذ داشته

باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.