-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1238 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

علت بي حجابي زنان مسلمان ساكن در كشورهاي خارجي چيست و حكم آنها چيست
در ابتدا توضيحي پيرامون

سئوال شما بدهم حتماش منظور شما

زنان مسلمان ساكن در كشورهاي

ديگر است كه چرا با اينكه خود را

مسلمان ميدانند ولي رعايت

حجاب اسلامي را نميكنند؟

در پاسخ گفته ميشود كه زنان

مسلمان كشورهاي اسلامي و

اروپايي مثل زنان غرب زدهئ ايران كه

از معارف اسلام دور نگه داشته

شدهاند و آنها هم كه از حلال و

حرامهاي اسلام اطلاع داشتند در

اثر تبليغات سو راديويي و

تلويزيوني و روزنامه و مجلات و

سينما، احكام الهي را كنار گذاشته.

بعضي به كلي مرتد شدند و از اسلام

كنارهگيري نمودند و بعضي هم هنوز

ايماني به اصول عقايد اسلام

برايشان باقي مانده و رفتار مخالف

شرع خود را توجيه مينمايد.

نمونهاي از آنچه در بين مسلمين

اروپا و آفريقا و آسيا و... ميگذرد در

كشور خود ما هم گذشت و ديديم

كه در اثر تبليغات ضد ديني، از زن

ايراني چه موجود ملعبه و رسوايي

ساختند! اگر خداي تعالي از ملت

ايران و به خاطر محبتي كه نسبت به

اهل بيت و پيغمبر دارند دستگيري

نكرده بود و امام خميني (ره) را

براي نجات ما گسيل نميداشت،

امروز معلوم نبود كه من و شما چه

وضعي داشتيم.

به خاطر آخر سوئالتان يك مسئله

شرعي را متذكر ميشوم.

اگر زن مسلمان در حال عادي و

بدون عصبانيت و باعلم و اطلاع

منكر حجاب شود و بگويد حجاب

از احكام اسلامي نيست، شبههئ

ارتداد دربارهاش ميرود. (در

صورتي كه انكار حجاب از سر

انكار خدا و پيامبر باشد)

بنابر اين بايد توجه داشت كه اگر

انسان احكام الهي را قبول دارد ولي

به خاطر غلبهئ هواي نفس خدا را

نافرماني ميكند اين چنين فردي

مسلمان است. اما مسلمان گنهكار

ولي اگر انكار حكم ضروري به انكار

خدا و رسول منتهي گردد شخص

مرتد ميشود.

در نتيجه اگر مرد باشد، بر زنش

حرام ميشود و زن او بدون طلاق از

قيد نكاح او خارج ميگردد و ديگر

نميتواند با او به عنوان همسر

زندگي كند. و علاوه بر اينها هم

عذاب دنيوي و هم عذاب اخروي

دارد. خداوند همهئ ماها را از شر و

رفتن و وساوس شيطاني حفظ

بفرمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.