-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1242 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توان راه حق را از باطل تشخيص داد؟
الف ) مبنا و معيار حق : 1- مي دانيم كه خداوند حق است : ( ( ذلك بان الله هوالحق ) ) ، ( حج ، آيه 6 ) و ( ( ذلكم الله ربكم الحق ) ) ، ( يونس ، آيه 32 ) و ( ( الحق من ربك ) ) ، ( بقره ، آيه 147 ) . 2-پيامبر ( ص ) حق است : ( ( يا ايها الناس قد جاكم الرسول بالحق من ربكم ) ) ، ( نسا، آيه 170 ) . 3- كلام خدا حق است : ( ( نزل الكتاب بالحق ) ) ، ( بقره ، آيه 176 ) . 4- امامان نيز حق اند : به اين دليل كه قرآن مي فرمايد : ( ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) ) و پيامبر ( ص ) نيز در حديث ثقلين فرمود : ( ( اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي اهل بيتي لن تضلوا ان تمسكتم بهما ابدا و انمالن يفتر قاضي يروا علي الحوض ) ) و نيز فرمود : ( ( ان مثل اهل بيتي كمثل سفينه نوح من ركبها نجي و من تركها غرق ) ) . آن حضرت در جاي ديگرمي فرمايد : ( ( علي مع الحق والحق مع علي اللهم ادرالحق معه حيث دار ) ) ، ( سفينه البحار، ج 1، ص 289 ) . ب ) راه هاي شناخت حق : براي تشخيص حق در هر زمان بايد ببينيم كه آيا اين مطلب مطابق رضاي خدا و كلام الهي و سنت پيامبر ( ص ) و گفتار امامان معصوم ( ع ) هست يا نه ؟ بعضي موارد حق روشن است و با كمترين توجه انسان حق را تشخيص مي دهد.در مواردي كه تشخيص حق براي انسان دشوار است به استناد احاديث ،لازم است كه به علماي شيعه مراجعه شود .در مراجعه به علما بايد به چند مطلب توجه داشت : 1- مراجعه به علما با مراجعه به كتاب و سنت متفاوت است . كتاب و عترت دو اصل بنيادين هستند و در مراجعه تلاش مي كنيم كه معنا و مفهوم كلام آنها را دريابيم اما علما مجرا و كانال ارتباط مابا كتاب و عترت هستند .شايد تعبير به ( ( روات احاديثنا ) ) و ( ( من عرف احكامنا ) ) و...، اشاره به همين معنا داشته باشد .2- علمايي كه به آنان رجوع مي كنيم ، بايد در رفتار و عمل و زندگي زاهد و خداترس و باتقوا واهل اجتناب از دنيا باشند .به طور خلاصه علما واسطه اي هستند بين ما وامامان معصوم كه به شرط پاك بودن و منزه بودن ، ما را به حق مي رسانند.در ارتباط با اين واسطه گفتار و احكام آنان بايد مستند به روايات معصومين ( ع ) باشد و رفتار و عمل آنان نيز مطابق با موازين شرع و رفتارامامان معصوم باشد .بنابراين نياز به اجتهاد و دقت نظر علما داريم . براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به : اصل اجتهاد در اسلام ، شهيد مطهري . در صورت تعارض بين احكام و فتاواي علماي شيعه ، بايد نظر آن كه فقيه تر، عادل تر،پرهيزگارتر و راستگوتر است را ملاك قرار داد.;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.