کد مطلب:12442 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:991

آيا فضله قناري،فنج،مينا وطوطي پاك است يا نه؟ لطفا توضيح دهيد.پاسخ به سؤال شما فتوايي كه ازمحضر مقام معظم رهبري شده و پاسخ آن را به استحضار مي رسانيم تا حكم فضله حيوانات نام برده شده روشن شود :

س 229 : در رساله هاي عمليه آمده است كه مدفوع حيوانات و پرندگان حرام گوشت نجس است آيا مدفوع حيوانات حلال گوشت مانند گاو وگوسفند ومرغ نجس است يا خير؟

ج : مدفوع حيوانات حلال گوشت از پرندگان وغيره وهمچنين مدفوع پرندگان حرام گوشت پاك است.1

با توجه به فتواي مقام معظم رهبري حفظه ا...فضله پرندگان نام برده شده پاك است چه حلال گوشت باشند وچه حرام گوشت.(1) اجوبه الاستفتائات،ج1،ص86