-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1252 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

وجود حوادث ويرانگري همچون زلزله چه حكمتي دارد و آيا اعمال انساني ها نقشي در وقوع چنين حوادثي دارد؟
وجود حوادث مانند زلزله و سيل و طوفان از يك سلسله عوامل طبيعي برخوردار است در عين حال مي تواند اين حوادث در رابطه با اعمال انسانها اتفاق بيفتد گاهي ممكن است گناه انسانها چنين حوادثي را بوجود آورد براين اساس وجود اين حوادث نوعي كسوف محسوب خواهد شد و در موارديكه با عمالي موجب اين حوادث نباشد حدوث اين امور جنبه امتحان و آزمايش دارد و از اين رو داراي آثار مثبت و سازنده مي تواند باشد.
خداوند در قرآن مجيد مي فرمايد: و لنبلونكم بشئي من الخواف و الجوع و نقص من الاموال و الا نفس و الثمرات و بعثر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا اناللّه و انااليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه ....ترجمه: شما را به چيزي از ترس و گرسنگي و كم شدن مال و جان وميوه ها مي آزمائيم و به صابران مژده بده آنانكه وقتي مصيبتي به آنان

ـ442ـ
مي رسد مي گويند ما از آن خدائيم وبسوي او باز مي گرديم اينان درود و رحمت پروردگار شان برآنان - خواهد بود.
مي بينيم در اين آيه ترس و گرسنگي و كم شدن مال و از دست رفتن جان هاي (عزيزاني همچون فرزند و پدر و مادر) عامل آزمايش و زمينه يي براي صبر و پايداري وبردباري و رسيدن به عاليترين مقامات معرفي شده واساساً اين بينش كه ما حوادث مذكور را تنها در رابطه با آثار ويران كننده آن مطالعه كنيم اين يك بينش - مادي است و انسان مسلمان كه وقوع هر حادثه را به اراده و مشيت الهي مي داند و تأثير علل و عوامل طبيعي را هم بر اساس خواست خداوند توجيه مي كند بايد هر حادثه يي را در رابطه با نقش معنوي و روحي آن - در انسان و چگونگي برداشت انسان از آن مطالعه نمايد.
نكته ديگري كه لازم به يادآوري است اين است كه از بين رفتن انسانها در اثر اين حوادث هم يك امر طبيعي است و مرگ هر انسان معلول يك عاملي است و انسانهايي هم كه در اثر زلزله از بين مي روند - مانند ديگر انسانهايي هستند كه در اثر وجود بيماريهاي مختلف و يا

ـ443ـ
تصادف و يا امثال آنها در مي گذرند بنابراين همانگونه كه كسي مرگ انسانها در اثر بيماري را امري خلاف عدالت خدا نمي داند در حوادثي مانند زلزله نيز بايد چنين باشد.
اما اينكه اعمال انسان هانقشي در وقوع چنين حوادثي دارد در احاديث رهبران راستين يكي از اموري كه به عنوان عاملي براي زلزله هاي زياد نام برده شده وجود فحشاء و كارهاي غيرمشروع است و همانگونه كه يادآوري - شد تصديق اين مطلب براي اشخاصي كه مادي فكر مي كنند و تنها عوامل مادي رادر نظر مي گيرند دشوار است امامسلمان كه حوادث را در ارتباط خداوند مي داند و با اينكه علل و عوامل طبيعي را قبول دارد و جريان آنها را هم بخواست او مي داند تصديق اين مسائل آسان است.
نكته يي كه اين حوادث بايد توجه داشت اين است كه هشدار براي انسانها است و فطرت انسانها را بيدار مي سازد منتهي افرادي كه براساس تربيت مذهبي اين حوادث را بخدا منسوب مي دانند و باعث توجه بيشتر انسانها بخدا مي گردد از اين امور بخوبي عبرت گيرند و بخدا توجه مي كنند و - افرادي هم كه به خاطر داشتن وسائل از زندگي مرفه برخوردارند گرچه آنها هم

ـ444ـ
ممكن است نكاني بخورند ولي آنان در اثر پوششي كه روي فطرت خويش انداخته اند بيدار نمي شوند و احياناً ممكن است به - سركشي و طغيان بيشتري بپردازند. و اين حقيقت كه ما يادآور شديم در قرآن مجيد وجود دارد جايي كه مي فرمايد: فاخد ناهم بالبأسأو الضراء العلهم يضرّعون، آنانر به مشكلات و سختيها اخذ كرديم (مبتلا ساختيم) شايد ( به درگاره ما) تضرع كنند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ445ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.