-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1279 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بهترين راه درمان غرور چه مي باشد
ريشه غرور و خودبيني عدم شناخت صحيح و كافي از خداوند و نيز

عدم شناخت انسان از خودش است ; زيرا اگر به اين نكته توجه شود كه

انسان يك موجود ممكن و ضعيفي است كه از خودش چيزي ندارد و آن قدر

ضعيف است كه در قرآن هيچ موجودي با صفت ضعف ياد نشده مگر

انسان: ((خلق الانسان ضعيفاا))، (نسا،آيه 28). از طرف ديگر اگر عظمت

پروردگار عالم و اين كه هر چه هست از اوست روشن شود ديگر جايي براي

غرور و عجب باقي نميماند ; چون ميفهمد كه اگر علمي و دانشي دارد از

اوست و ابزار درك و فهم آن علم را خدا داده است و اگر قدرتي دارد از

اوست و اگر عبادت و نيايشي ميكند آن هم به توفيق اوست و...

و نيز اگر بدانيد كه خداوند، با اندك اشارهاي ميتواند همهئ اين سرمايهها

و قدرتها را از انسان سلب كند و بگيرد هميشه خودش را بدهكار او

ميبيند و عجب و غرور را از وجود خويش دور ميكند. البته رسيدن به اين

مرحله از معرفت، كار سادهاي نيست و مجاهده با نفس لازم دارد. دقت در

آيات قرآن، سرنوشت انسانهاي مغرور، (چون شيطان، قارون، فرعونها

و...) و نيز دقت در روايات و تاريخ اسلام، كمك خوبي براي شناخت راه

درست و مبارزه با اين صفت رذيله است. براي مطالعه بيشتر ر . ك :

مرحوم نراقي

1) معراجالسعاد

2) قلب سليمشهيد دستغيب

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.