-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1303 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دوستاني را كه رفتاري ناشايست دارند ولي نمي توان از آنها جدا شد، چه بايد كرد؟
آگاهي به رفتارهاي ناشايسته و اخلاق منحرف دليل گرايش ها و عقيده هاي فاسد است و چنين افرادي معمولا دوست دارند همراهاني داشته باشند بنابراين اگر انسان از آنان جدا نشود، كم كم تأثير مي پذيرد. از امام صادق((عليه السلام)) نقل شده است كه فرمودند: «أَلمجالِستهُ مؤثره;همنشين مؤثّر است». چرا؟ چون «المرءُ عَلي دينِ خَليلِهِ;آدمي بر دين و مسلك دوست خويش مي باشد».
پس قبل از آنكه نداي حسرت آميزي كه در قرآن(1)توصيف شده از ما برخيزد بايد جدا شد. و اين انتظاري است از انساني كه خوبي را مي خواهد كه قرآن مي فرمايد: «لَنْ تنالو البرّ حتّي تُنفقوا مِمّا تُحِبّون;خوب شما نمي شويد مگر از آنچه خوشايند شماست، بگذريد».
امّا راه آخر كه حوصله مي خواهد كار كردن با آنها و تأثيرگذاري و ارتباط دادن آنها با افراد و كانون هايي شايسته است كه بتوانند آنها را عوض كنند.

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - «ياليتن لَمْ أَتَّخذْ فَلاناً خليلا; اي كاش فلاني را دوست خويش نمي گرفتم».سوره فرقان، آيه 28.

ـ18ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.