-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1308 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1ـ حد و حدود رابطه انسان ها با يكديگر، علي الخصوص مرد و زن در اجتماع از ديدگاه قرآن كريم چگونه است؟
از ديد قرآن زن و مرد در انجام اعمال خوب يا بد مساوي اند همانطور كه در بدها فرموده و مثال زده زن لوط را و در حسن و كمال مثال زده حضرت مريم را و در ميان مردان پيامبران را و در موارد سوء قارون و فرعون را. از اين بيان قرآن « من عمل صالحا من ذكر اوانثي و هو مومن فلنحينه حيوه طيبه و لنجزينكم باحسن ماكانوا يعلمون» پس ملاك تنها دو چيز است براي رسيدن به نتيجه و هدف كه همان زنده شدن به وسيله زندگي پاكيزه و جزاء داده شدن به اجري كه بيشتر از كاري است كه فرد انجام داده.
كه ملاك ها تنها دو چيز است 1ـ عمل صالح 2ـ ايمان
و در اين ميان نص صريح قرآن دارد كه فرقي ميان زن و مرد نيست( من ذكر اوانثي). ولي دراين ميان چون تفاوتهاي وجودي بين اين دو و جنس موجودات( البته تفاوت نه تبعيض) لذا احكام ايندو با هم در بعضي موارد متعدد است من جمله به واسطه دلايلي خاصه روابط اين دو بايد در چهارچوب خاصي قرار گيرد.
قرآن منعي از رفتارهاي اجتماعي زنان ندارد( كه همين آيه و آيات ديگر مؤيد عرض بنده است) ولي اين رفتار اجتماعي را محصور به قيوداتي مي كند. من جمله در قرآن آمده كه «و لو تبرجن تبرج الجاهليه» يعني زن به گونه اي خارج نشود كه خود نمائي باشد و ظاهرفروشي داشته باشد مثل زمان جاهليت. به عبارت ديگر زن با انسانيتش در اجتماع حضور يابد نه با جنسيتش. و يا در آيات ديگر كه نحوه پرستش او را گوشزد كرده است « » و بپوشانيد خود را.
من جمله نهي از كارهاي اجتماعي زن نيست ولي آن چه كه از قرآن و روايات و سيره عملي اهل بيت بر مي آيد آن است كه زن بايد حدود شرعي را حافظ باشد. اولا: از اختلاط بپرهيزد. ثانيا: در كارهايي مشاركت داشته باشد كه ضرري به روح و جنس او و بنيان خانواده نزند. علاوه بر آن با احساسات او و فلسفه وجودي جسمي اش سازگار باشد. علاوه بر آن خود را ايمن بدارد لذا از تداخلات بپرهيزيد و مسائلي از اين قبيل ... . علاوه بر آن دقت كند كه كار اجتماع را به قيمت فدا كردن محيط خانواده نگاه ندارد كه او وظايفي اهم بر مسائل اجتماعي دارد.
و ديگر سخن اينكه روابط زن و مرد از ديدگاه قرآن بسيار شفاف بيان شده است.
- در بين موارد ضرورت تداخلي نباشد.
ـ انجام كارهاي جمعي مانع و مخل حجاب و روابط خاصه نباشد.
ـ به هتك حرمت و پرده دري نينجامد.
- حتي المقدور نيت سوء و ناپاك را به دنبال نداشته باشد.
ـ وجود خانم در اجتماع مانع از استحكام خانواده نشود.
ـ شك و شبهه و اتهام به هر دو وارد نشود.
ـ در تمام موارد رعايت حجاب كامل ( ظاهري، لساني و عملي ) حافظ باشد.
ـ در نگاه دقت خاص داشته باشند

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.