-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1315 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دوستم براي نماز نخواندن مي گويد بسياري از نماز خوانان به گناه مي افتند او را چگونه راهنمايي نمايم ؟
- استدلال دوست شما براي نماز نخواندن به حدي ضعيف است كه اگرشما فقط كاري كنيد كه او را به تفكر منصفانه واداريد، او پاسخ خود راخواهد يافت . آيا درست است مريض بگويد : چون برخي از بيماران مشابه من دارو نمي خورند يا به پزشك مراجعه نمي كنند، من هم به درمان خودنمي پردازم ؟! آيا اين سخن منطقي است كه چون برخي از اشخاص خود رابه دام اعتياد انداخته اند من هم چنين كنم و...؟! كساني كه نماز مي خوانندچند دسته اند؛ زيرا نمازهايي كه انسان ها به جا مي آورند، بر طبق معرفت وآگاهي و عرفان آنان است . نماز براي برخي معراج الي الله است و براي عده اي داروي معنوي و براي گروه ديگر حكم مسكن را دارد و براي اشخاصي هم كم اثرتر از حتي مسكن است و اين عيب مربوط به نماز نيست ؛بلكه مربوط به استفاده نمازگزار از اين فريضه الهي است . كسي كه فقطمي خواهد به عنوان رفع بهانه ، نماز بخواند و ديگر كاري با شرايط صحت وقبولي آن ندارد، مسلما نمازش او را از گناه باز نخواهد داشت . به عنوان مثال آب غسل و وضو بايد مباح و حلال باشد و كسي كه همين يك شرط رابخواهد رعايت كند، بايد بي اجازه در ملك اشخاص تصرف نكند و در شغل خود كم كاري ننمايد و هرگونه خيانت روا ندارد تا حقوق و درآمدش حلال باشد و بتواند با پول حلال قبض آب منزلش را پرداخت نمايد .حال قضاوت كنيد شخصي كه اين وجدان كاري و انضباط اجتماعي را رعايت كند، تا چه حد از گناهان محفوظ خواهد ماند؟! مطلب ديگر در اهميت نماز، انس باخدا است . به دوست خود بگوييد دوستان معمولي هر چند خوب باشند؛اما داراي نواقص و كاستي هايي هستند و ممكن است در مواقع حساس وضروري ، انسان را تنها گذارند يا توان ياري انسان را نداشته باشند .ولي اگركسي با خداي خود به وسيله نماز رابطه داشته باشد، هيچ گاه در خوداحساس بي كسي و ضعف و تنهايي نخواهد كرد و خود را سعادتمندتر وشاداب تر از همه خواهد ديد.;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.