-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1317 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

پس از توبه عشق به خدا در درونم پيدا شد ليكن اين حالت دوام ندارد گاهي به فكر سيروسلوك مي افتم ولي مي ترسم گمراه شوم مرا راهنمايي كنيد .
حالتي كه در شما پديدار گشته فوق العاده زيبا و ارزنده است به ويژه بازگشت از گناه ترك محرمات و رو به سوي حقتعالي آوردن براي يك جوان محبوبترين چيز نزد خداوند است و شيريني آن از هرلذتي برتر و دير پاي تر است . راستي چه محبوبي بالاتر از ذات جميل علي الاطلاق و چه معشوقي برتر از كمال مطلق ؟ اين عشق همان در يگانه اي است كه نه هر قلبي صدفش تواند بود و نه هر دلي جايگاه آن . امام سجاد ( ع ) در مناجات المحبين مي فرمايند : ( ( الهي من ذالذي ذاق حلاوه محبتك فرام منك بدلا ) ) ( ( آن كيست كه شيريني عشق تو را چشد و ديگري را برگزيند؟! ) ) پيمايش مسير حب الهي نه چندان دور بل براي اهلش نزديك و به چنگ آمدني است ؛ ( ( ان الراحل اليك قريب المسافه ) ) ( ( همانا رهسپاران بسوي تو راهي بس كوتاه پيش رو دارند ) ) . زيرا او محبوبي است كه دور از ما نيست بل از رگ گردن به ما نزديكتر است و دوري او مفهومي جز اعراض و رويگرداني ما جاهلان ندارد .برادر عزيز! بكوش اين گوهر گرانمايه را با ثمن بخس از كف ندهي و گرايشات و تمنيات نفساني و تعينات عالم كثرات ترا از توجه به حق جدا نساخته و در دام ابليس گرفتار نسازد .در اين راستا توجه شما را به نكاتي چند جلب مي نمايد : 1- اولين نكته اي كه هر سالك الي الله بايد پيوسته بدان توجه تام داشته باشد آن است كه در اين وادي با قدم ( ( رب ) ) پاي گذارد نه با قدم ( ( نفس ) ) زيرا چه بسا انسان در مسير سلوك عرفاني نيز گرفتار نفسانيت ها و انانيت هاي پيچيده و ناپيدا گشته و هرقدر به پيش رود در باتلاق انانيت خود فروتر رفته و از خدا دورتر مي گردد .بسياري از انحرافات مدعيان عرفان و بدعت آفرين آنها در شريعت مقدس با آرم تصوف و عرفان مظاهر وجود اين ريشه كاسده در مكان نفس است . از اينجا روشن مي شود كه بدون پالايش نفس و تخليه آن از همه رذايل و در راس آن نفس پرستي ره به عالم لاهوت نتوان سپرد .2- التزام به احكام ظاهري شريعت ( خصوصا انجام واجبات و ترك محرمات ) نه تنها در تمام مراحل سلوك بل حتي براي واصلين نيز لازم و اجتناب ناپذير است لذا بايد با تمام وجود بكوشيد واجبات فوت شده را جبران نموده و در برابر هجوم طوفانزاي هواها و معاصي همواره چون كوه استوار و با استقامت باشيد .3- در ميان مستحبات نوافل يوميه بويژه نماز شب جايگاه ويژه اي دارد و بهترين رفرف عروج مومنان و رساننده به ( ( مقام محمود ) ) است . ضمن تحفظ بر آنها اززياده روي بپرهيزيد و كيفيت و حال و توجه و حضور قلب را در عبادات بر كميت آنها ترجيح دهيد .ضمنا شما مي توانيد نمازهاي قضاي خود را در وقت نوافل يوميه بخوانيد ( به تعداد ركعت نوافل ) در اين صورت علاوه بر آنكه قضاي واجب خود را انجام داده ايد ثواب نافله را نيزمي بريد و نياز به خواندن مجدد نوافل نيست ( به استثنا نماز و تيره و نماز شفع و وتر ) البته نيت آن بايد همان قضا واجب باشد .4- ضمن انجام عبادات رعايت سلامت جسمي خود را نيز بايد بكنيد و آن را نيز در حد متعارف از وظايف خود شماريد و در همه امور متعادل باشيد .5- در كفاره روزه عمد بجاي 61 روز روزه گرفتن مي توانيد براي هر روزه اي كه عمدا افطار شده است 60 مسكين را طعام دهيد ( به هر نفريك مد گندم يعني ده سير ) و قضاي آن را هم بگيريد .در صورتي كه خود فقيري را نمي شناسيد مي توانيد از روحانيون محل استعانت جوييد .6- فقدان استاد اخلاق ضايعه بزرگي براي شيفتگان خودسازي و طالبان سير وسلوك است ليكن جنابعالي از چند طريق مي توانيد جايگزين بسيار ارزشمند و مناسبي براي آن بيابيد : الف ) استعانت از پروردگار و توسل به اهلبيت ( ع ) كه بدون دستگيري آنان كاري از پيش نخواهيد برد .ب ) انس با قرآن و تلاوت آن با توجه و حال و تدبر در معاني . ج ) ارتباط وثيق با دعاهاي ماثوره كه مشتمل بر بلندترين معارف عاليه و آموزنده كرايم والاي اخلاقي اند .بويژه دعاي مكارم الاخلاق مناجات خمسه عشر و ...د ) مطالعه كتب اخلاق عرفاني اعتقادي و تفسير .ه ) مكاتبه و مراوده با شخصيتها و علما برجسته اخلاق و ...7- تغاير حالات امري طبيعي است . در نهج البلاغه است ( ( ان للقلوب شهوه و اقبالا و ادبارا ) ) و تاكيد شده است كه بهنگام اقبال دل به مستحبات و گاه ادبار آن به فرايض و واجبات روي آوريد .البته هر قدر حب دنيا از دل زدوده شود و عشق الهي در مكامن نفس استوار يابد اقبال دل دوام بيشتري مي يابد .و واصلان كوي عشق را هماره اقبال است و ديگر هيچ كه از آن به صلوه دايم تعبير شده است : خوشا آنانكه دايم در نمازند به حمد و قل هو الله كارشان بي 8- از عدم موفقيت در همه تصميمات خود پيرامون سير وسلوك اندوهگين مباشيد ليكن در صدد رفع اشكال برآييد .اولا : بكوشيد برنامه ها را متعادل قابل حصول و متناسب با واقعيتها و شرايط موجود بريزيد .ثانيا : وقتي از صحت برنامه اطمينان يافتيد از خداوند استعانت جوييد و با جديت تمام در اجراي آن بكوشيد در صورتيكه خارج از اراده شما انجام آن عملي نشد نگران نشويد ولي بكوشيد كه سستي در شما راه نيابد .9- به موضعگيريهاي ديگران التفات نكنيد كه در واقع آنچه كه نسبت به آن حساسيت لازم است تعريف و تمجيد آنان است كه موجب وسوسه شيطان نفس مي شود در عين حال هم بكوشيد زبانزد اين و آن نگرديد .در پايان توفيقات روز افزون شما را از درگاه حقتعالي مسيلت داشته و رجا آن دارد كه پيوسته تحت عنايات و الطاف خاصه حضرت بقيه الله الاعظم ارواحنا فداه باشيد ما نيز از شما التماس دعا داريم . ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.