-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1324 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه برنامه هايي داشته باشيم تا بتوانيم رفيق بازي را كنار بگذارم ؟ لطفاً من را كاملاً راهنمائي فرماييد وكتابهايي راهم جهت استفاده دراين خصوص «دوست» معرفي نماييد.
باسلام به شما جوان آگاه وفهيم ، درابتدا چند كتاب جهت مطالعه معرفي ميگردد وسپس پاسخ سؤال شما را مي نويسم :
1- آئين دوست يابي نوشته ديل كارنگي
2- روشهاي دوستي اثر ديل كارنگي ترجمه ريحانه جعفري
3- ارتباطات انساني اثر دكتر علي اكبر فرهنگي
4- دوستي ودوستان اثر سيد هادي مدرسي
5- دوستي تأليف افلاطون ترجمه دكتر لطفي وكاوياني
6- مجلات پيوند شماره 257 و 259
7- تكنيكهاي موفقيت وكاميابي تأليف دكتر خليل علي محمدزاده ودكتر محمد حسين توانايي
8- عظمت خود را دريابد اثر دين داير ترجمه محمدرضا آل ياسين وصدها كتاب ديگر كه مي توانيد تهيه كنيد يا از كتابخانه امانت بگيريد ومطالعه نمائيد.
ودر پاسخ به سؤال شما بزرگوار لازم است ابتدااهميت دوستي دراسلام براي شمامطرح گردد.
پيامبر اكرم درمسأله دوست وهم نشين مي فرمايند : آدمي بردين دوستش است يعني اگر فردي با كسي دوست شود علاوه بر پذيرش تمام خصوصيات ومنش ورفتارش دين وآئين اورا نيز پذيرفته است . مقصود اين است كه دررفاقت ها ودوستي ها دقت شود . باشناخت ودرحد اعتدال صورت گيرد زيرا حتي يك جلسه هم نشيني باافراد درروح وروان واخلاق آدمي مؤثر است دوست مي تواند فكر وقلب وخوي آدمي را به سوي نيكي ها ومعنويت ويا به سوي بديها وپليديها سوق دهد.
پس لازم است در دوستي ها مراقب چند نكته باشيم :
1- تأثير رفيق ونقش پذيري از دوست كه اگر دوست سالم باشد مارا به سوي كمال وخوبيها مي كشاند واگر ناباب باشد مارا به سوي تباهي مي رساند.
2- جرأت دادن پاسخ شجاعانه به رفيق ، بطور مثال اگر دوست ما از ما دعوت مي كند كه پكي به سيگار بزنيم صريح وشجاعانه به او « نه » بگوئيم نه منفعلانه يا پرخاشگرانه بايد در دوستي منطقي وعاقل بود ومراقب انگيزه هاي دوستي باشيم چراكه به مرور زمان دوست مي تواند دررفتار ما تغيير ايجاد كند ابتدا از شوخيهاي زياد شروع مي شود وزشتي وقبح خيلي از وسائل براي ما كم رنگ مي شود چراكه جو دوستي ها مارا مي گيرد وسپس همان آدم نماز خوان مؤمن وبااحترام وپسر خوب خانواده كم كم تبديل به جواني پرخاشگر ، بي مسئوليت وبي احترام مي شود وحتي از اينكه نماز بخواند يا زيارت برود يا حرفهاي خوب وجملات عاقلانه استفاده كند ناراحت است ودوستان يا گروه او را طرد مي كنند پس نبايد گذاشت دوستي از حد خارج شود يا افراطي شود يا به قول شما تبديل به رفيق بازي شود.
3- حددوستي را نگه داريم نه افراط نه تفريط ، درمواقع لزوم حال دوست را بپرسيم ، قدرش را بدانيم اما آنقدر در رفاقت افراط نكنيم كه خودمان هم خسته شويم يا همرنگ آنها گرديم . هرچي سرجاي خودش ، خانواده حرمت خود را داشته باشد . بزرگترها وفاميل احترامشان محفوظ باشد ، دوست نيز جاي خود را داشته ورفتار مناسب داشته باشيم ، در زندگيمان ايمان نيز جاي خود را داشته باشد زيرا كه پايبندي به اصول اخلاقي وپاك بودن وپاك ماندن درجواني آنقدر درنزد خداوند ارزشمند است وآنقدر خداوند به دوستي با جوان علاقه مند است كه اگر ميدانستيم فقط او را بعنوان دوست ورفيق همدل ويكرنگ ومهربان وصاحب قدرت مي پذيرفتيم.
4- دوستي با خداوند
5- انتخاب دوست شايسته وكسي كه باعث نشود من آخرت خود را به دنيا بفروشم .
داشتن برنامه منظم در زندگي مهم ترين اصلي است كه موجب مي شود من از رفيق بازي بردارم . بطور مثال ابتدا برنامه خودسازي واخلاقي داشته باشم وخود را پايبند خيلي از مسائل كه شايد در نزدم كم رنگ شده اند بنمايم تا كم كم روح و روانم دوباره به نور ايمان منور شود واز قبل متعهد تر شوم وسپس برنامة زندگي واخلاق اجتماعي داشته باشم تا آماده ورود به اجتماع وحتي پذيرش مسئوليت يك زندگي مستقل را پيدا كنم.
برنامة پيشنهادي به شما چنين است :
صبح چه ساعتي برخيزم ، چطور احترام بگذارم ، چه كارهايي قرار است انجام دهم ، به خود قول دهم وقت كشي نكنم واز ساعات مرده زندگي بهره مند شوم يا براي كار و فعاليت ويا براي تحصيل ويا براي 000
چه تمريناتي انجام دهم براي قابل احترام شدن وموفقيت دربرخوردهاي اجتماعي ـ فردي وخانوادگي
چه برنامه هاي كاري دارم وقرار است چكاره شوم ، چقدر دراين زمينه فكر كرده ام ، چقدر تلاش كرده ام وقرار است چه كنم تا موفق تر باشم ، چگونه پاسخگوي خانواده باشم ، چگونه پاسخگوي رفيق ودوست باشم ، به خود قول دهم كه حق هركسي محفوظ باشد ، دوست جاي خود ، خانواده جاي خود ، بخصوص پدر ومادر ، خدا هم جاي خود لازم است حضورش در زندگيم جريان پيدا كند ورفاقتم با او پررنگ تر شود افراط در دوستي با خدا هرگز به آدمي ضربه نمي زند ، چراكه خداوند كريم بدخواه نيست ، قهر نمي كند ، راز دار است ، ستار العيوب است ، مهربان است ،قدرتمند است ،پشتوانه محكمي است ، بي احترامي نمي كند ، وقتي به او نياز داريم ، حي وحاضر است ، خوب گوش مي كند ،مارا نمي رنجاند ، بدگويي نمي كند ، صادق است ، ضربه نمي زند ، قلدري نمي كند ، او از رگ گردن به آدمي نزديك تر است ، خير وصلاح مار ا مي خواهد ، فقط حيف گاهي او را حس نمي كنيم و گاهي دوستان دنيايي جاي او را براي ما پر مي كنند . ضربه از رفيق مي بينيم اما تجربه نمي شود.
اميدوارم درزندگي موفق ومؤيد باشيد . اگر دوست داشتيد تحقيقي درباب دوستي دراسلام وآيات كريمه قرآن نمائيد وبراي ما بسيار خرسند خواهيم شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.