-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1511 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا زماني كه انسان در مسير عبادت قرار دارد، به جاي اين كه حالت معنوي او تقويت شود، بيشتر وسواسي مي شود و در وضو و نماز شك او زياد مي شود؟

در روايات تصريح شده كه وسواس يك عمل شيطاني است. راوي مي گويد: در خدمت امام صادق(ع) از شخصي كه در وضو و نماز مبتلاي به وسواس بود، نام بردم و گفتم: او شخص عاقلي است. حضرت فرمود: چگونه عاقلي است كه از شيطان اطاعت مي كند؟! عرض كردم: چگونه از شيطان اطاعت مي كند؟ فرمود: از خودش سؤال كن و بپرس كه حالت وسواس از كجا و از چه چيز مي باشد؟ منشأ آن چيست؟ خواهد گفت: اين حالت و رويه از شيطان است.[12]

در روايت ديگر آمده است: شيطانِ خبيث را به خود عادت ندهيد، چون آن خبيث به آن چه عادت داده شد، معتاد مي شود و تنها هدف و خواستة او اين است كه اطاعتش كنند.[13]

حضرت امام خميني وسواس را از القائات شيطان مي داند و مي گويد: اين خطرات از عمل ابليس است كه اعمال ما را باطل و دل ما را از حق تعالي منصرف مي كند و شايد به اين وسوسه در عمل قانع نشود و شاهكار خود را به كار بَرَد و وسوسه در عقايد و ديانت در شما ايجاد كند.[14]

از آن جايي كه نماز معراج مؤمن و وسيلة تقرب به پروردگار است و در حقيقت معبوديت و بندگي خداوند در نماز تجلي مي كند، شيطان از راه وسوسه وارد مي شود تا اين عبادت بزرگ را در ذائقة انسان تلخ و ناخوشايند جلوه دهد، تا بهرة او از نماز به حداقل برسد.

براي رهايي از اين امر، بايد به رغم وسوسة شيطان، بر خلاف خواسته اش عمل كنيد. مطمئن باشيد با بي اعتنايي و مخالفت، طمع شيطان از شما بريده مي شود.

امام صادق(ع) مي فرمايد: شخصي خدمت رسول خدا(ص) رسيد و گفت: به شما از آن چه به من القا مي شود از وسوسه در نمازم شكايت مي كنم. حتي نمي دانم چقدر نماز كردم، زياد يا كم؟ فرمود: وقتي داخل نماز شدي، با انگشت سبابه دست راستت را به ران پاي چپ بزن و بگو: بسم الله و بالله توكّلتُ علي الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرّجيم. كه با اين جمله او را دور و طرد كني.2[15]

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.