-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1531 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر فردي را كه زياد دوست داريم و بخواهيم از او جدا شويم به طوري كه زياد ناراحت نشود چگونه ميتوانيم اين كار را انجام داد؟

تا امكان دارد با دوستي كه شرايط لازم را دارا ميباشد نبايد قطع دوستي كرد.

امام علي(ع) ميفرمايد: كسي كه دولت شايسته خود را كه براي خدا بادي پيوند دوستي بر قرار كرده از دست بدهد مثل اين كه شريفترين اعضاي بدن خود را از كف داده است.[4]آن حضرت در جاي ديگر ميفرمايد: ناتوانترين مردم كسي است كه از دولت گرفتن عاجز باشد و ناتوانتر از او فردي است كه دولت را از دست بدهد.1[5]اما اگر ضرورت پيش آيد باز قطع رابطه نبايد به صورت قهر در آيد، زيرا از نظر اسلام قهر كردن مسلمان با مسلمان ديگر روا نيست از اين رو ميتوانيد روابط را كمتر كنيد و گاهي با از طريق تلفن احوالپرسي نماييد. از آداب معاشرت آن است كه از افراط و تفريط در دوستي جلوگيري شود و در حال قطع روابط همه پلها خراب نگردد. امام علي(ع) ميفرمايد: اگر خواستي رابطهات را با برادرت قطع كني راهي را برايش بگذار كه اگر روزي خواست برگردد راه بازگشت داشته باشد.[6] در اين صورت رابطه به حداقل رسيده و كدورت و ناراحتي نيز ايجاد نميشود و راه برگشت همچنان باز است.[4]غرر الحكم. ج 5، ص 472.

[5]بحار الانوار، ج 74، ص 278.

[6]نهج البلاغه، نامه 13.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.