-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1533 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا كسي كه با خود حرف مي زند، ديوانه است يا يك نوع مرض است؟ چه كنم كه در خلوت با خودم حرف نزنم؟

موضوع حرف زدن در خلوت، دل مشغولي بسياري از انسان ها است. افرادي كه به نوعي داراي مشكل روحي مي باشند، چه از ناحية فقر عاطفي، يا اقتصادي و يا از دست دادن عزيز و يا مشكلات اجتماعي ديگر، كه آن ها وادار به تخليه درون در مكان هاي خلوت مي كند.

اگر اين حالت با پيش آگاهي همراه باشد يعني فردي كه در خلوت باخود حديث نفس مي كند، مي داند در محيطي خلوت قرار گرفته و از قبل خود را آماده مي كند، مشكل خاصي به حساب نمي آيد مثلاً مشكل عاطفي دارد؛ يا در خانواده اي بزرگ شده كه رنگ عاطفه را در آن نديده است يا در دوران تحصيل و حضور در اجتماع از دوستان ناباب ضرباتي را متحمل شده است، پس در دل خود حرف ها و سخناني را نگه مي دارد و آن را در محيطي خلوت بيرون مي ريزد، گويي كه مكان خلوت براي چنين افرادي سنگ صبور است.

فردي كه در جمع، ضعفي از خود نشان نمي دهد، اما به هنگام خلوت رازهاي دل خود را بازگو مي كند و با خود حرف مي زند، ديوانه و يا دچار اختلالات رواني نيست. ولي اگر اين حالت تشديد يافته و از كنترل خارج شود، لازم است به روان پزشك مراجعه كند.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.