-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1574 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

گروهي ظاهرا مدعي شدهاند كه ولايت فقيه همانند ديكتاتور عمل ميكند، در جواب آنها بايد چه بگوييم؟

جناب اقاي مهدي معصومي با سلام و تحيت از جناب عالي به جهت انتخاب اين مركز براي پاسخ گوئي به سؤالات سپاس گزاريم.

برادر عزيز، هركس ميتواند براي خود ادعايي داشته باشد، اما مهم دليلي است كه براي ادعاي خود ميآورد، و در اين مورد ذكر شده چنين دليلي وجود ندارد؛زيرا ما در زمان خود دو ولي فقيه ديدهايم يكي حضرت امام خميني(ره) و ديگري حضرت آيت اللّه خامنهاي كه هم اكنون رهبر انقلاب اسلامي ايران است. مردم ايران نه تنها هيچ گونه حركت ديكتاتور مآبانه از اين دو بزرگوار نديده اند، بلكه با تمام وجود احساس كردهاند كه آنان مثل يك پدر دلسوز و آگاه و درد آشنا در خدمت ملت اند.

ممكن است گفته شود: ما از ولي فقيه فعلي عمل ديكتاتورانه نديدهايم، ولي ممكن است ولي فقيه با قدرتي كه دارد، در آينده مستبدانه عمل كند.

در پاسخ ميگوييم: بلي ممكن است كار ولي فقيه هم به استبداد بكشد؛ زيرا خطر استبداد در انسان غير معصوم وجود دارد، ليكن بايد توجه داشت كه در شرع و دين و نيز در قانون اساسي براي چنين موردي راهكاري انديشه شده كه جلوي هر گونه استبداد و خروج از عدالت را ميگيرد، مثلاً وقتي ولي فقيه پا را از شرع فراتر گذاشت و از هواي نفسش پيروي كرد او ديگر ولي فقيه نيست؛ يعني از طرف شارع مقدس ولايت ندارد، چون يكي از شرايط ولايت فقيه عدالت است، و هر وقت ولي فقيه از عدالت ساقط شد از ولايت هم ساقط ميشود.1[1] (عمل مسبتدانه و ديكتاتور مآبانه، يكي از مصاديق خروج شخص از عدالت است) از اين رواست كه در قانون اساسي پيش بني شده هرگاه، مجلس خبرگان رهبري احراز كردند رهبر بر خلاف قوانين عمل ميكند بر كناري وي را به مردم اطلاع ميدهند، و رهبر جديد را پس از شناسايي به مردم معرف ميكنند.[2] از اين جا روشن ميشود كه در حكومت اسلامي حاكم، قانون الهي است و ولي فقيه مجري آن قانون است و در مقام عمل خود همانند يك فرد معمولي است. امام خميني در اين زمينه ميفرمايد: آن چه كه در اسلام حكومت ميكند، فقاهت و عدالت است و به تعبير ديگر، حاكم و ولي مردم در اسلام، قانون الهي است نه شخص خاص؛ زيرا شخص فقيه، يك تافته جدا بافته از مردم نيست، بلكه او نيز همانند يكي از آحاد مردم موظف به رعايت احكام و قوانين الهي است.[3]

[1]عبداللّه جوادي آملي، ولايت فقه و عدالت، ص480.

[2]قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 111.

[3]امام خميني، كتاب البيع، ج2، ص464.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.