-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1576 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا بسته بودن بخت ريشه علمي و ديني دارد يا خير؟

خواهر گرامي! از مكاتبة شما با اين واحد سپاسگزاريم.

در مورد بسته بودن بخت بايد گفت كه در بعضي آيات قرآن و نيز برخي روايات، در مورد تأثيرات كارهاي عجيب وغريب بعضي انسان ها كه در زندگي انسان هاي ديگر اخلال ايجاد مي كنند و در مواردي منجر به مشكلات خانوادگي مي شوند، اشاراتي شده است و به نظر ميرسد كه اين گونه امور از ديدگاه قرآن و سنت اموري واقعي تلقّي شده اين گونه نيست كه اين مسائل خرافي و غير واقعي باشد، ولي بايد توجه داشته باشيد كه علي رغم واقعي بودن اين مسائل خداوند متعال بر همة امور آگاه و دانا است و هيچگاه اجازه نمي دهد كه بدخواهان به اهداف خود برسند. در آية102 سورة بقره وقتي جريان اين دسته از افراد شرور را مطرح ميكند ميفرمايد: و ما هم بضارّين به من احدٍ الاّ باذن الله يعني اين ها بدون اجازة خداوند نمي توانند كاري كنند. از اين رو شما خواهر گرامي بايد توجه داشته باشيد كه با توكّل و اعتماد به خداوند هيچ مشكلي براي شما پيش نخواهد امد و اگر شما در امور خود به خداوند توكّل كنيد يقيناً آنچه به خير و صلاح شما است انجام خواهد شد و گرچه ممكن است شما خير و صلاح خويش را در چيز ديگري بدانيد، ولي مطمئن باشيد كه آنچه خداوند حكيم براي شما تقدير ميكند در كل و با نگاهي دقيق به صلاح شما خواهد بود. در مورد دعاهايي كه براي ابطال سحر و جادو و دعا نويسي در برخي كتب آمده بايد بگوييم كه صحت اين امور نيازمند تحقيق دقيق در منبع هر يك از اين ادعيه است، امّا به هر حال خواندن اين دعاها به اميد تأثير گذاري مانع ندارد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.