-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1590 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

هدف آمريكا از به راه انداختن جنگ رواني بين ملّت ايران چيست؟

استكبار جهاني براي رسيدن به اهداف سياسي و اقتصادي از اهرم و راهكارها و روش هاي كاربردي و همسو با شرايط زمان و تحولات جهاني بهره مي گيرد. آمريكا نيز براي سلطه بر جهان به ويژه در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي اسلامي و به خصوص ايران كه امروزه آنها را بيشترين مشكل و مانع در راه رسيدن به منافع نامشروع خود ميداند، از راهكارها و سازكارها و استراتژي همسو با شرايط زمان بهره مي گيرد از اين رو علاوه بر به كارگيري ابزارهاي مختلف، به جنگ رواني، نيز جنگ سرد[5] مي پردازد.

استكبار از شعارهايي مانند دموكراسي، حقوق بشر، ازادي بيان، تأمين منافع اقتصادي و ... بيشترين استفاده را براي رسيدن به هدف خويش برده است. پس از آزمايش انواع و اقسام توطئهها براي رسيدن به اهداف خود و نا اميدي از همة آنها امروزه آمريكا به جنگ رواني عليه مردم ايران رو آورده است. اين مسئله اگر چه تازگي ندارد، اما اكنون بيشتر شده است، زيرا توطئه هاي يكديگر نتوانسته براي اهداف نامشروع او ثمر بخش باشد. در جنگ رواني جديد، آمريكا در پي سست كردن ايمان، اراده، حس مسئوليت؛ ايجاد نااميدي، فاصله بين ملت و دولت، حس بدبيني در مردم، فاصله هر چه بيشتر مردم از يكديگر، توجه نكردن مردم به حوادثي كه در جهان اتفاق مي افتد و جناياتي كه در جهان به دست آمريكا و صهيونيست در حال وقوع است، مشغول كردن مردم به زندگي فردي و مادي خود، دور كردن آنها از معنويت و حس نوع دوستي ايرانيان، با بزرگ نمايي مشكلاتي كه در ايران وجود دارد و حمايت از بعضي گروه هاي داخلي و خود را خير خواه مردم ايران نشان دادن، تا بتواند با سست كردن پايه هاي نظام اسلامي، به اهداف و منافع نامشروع سياسي و اقتصادي در ايران برسد و يا حتي در صورت لزوم زمينه حضور نظامي و اشغال ايران را مشروعيت بخشد.

بررسي كوتاه و گذرا از تاريخ روابط ايران و آمريكا و دخالت آن كشور در امور ايران ما را به شناخت اهداف آمريكا نزديك تر ميكند.

اولين جاي پاي آمريكايي ها در ايران به سال 1029 ه‍ . ش - 1851 ه‍ - و شورع رسمي روابط ايران و آمريكا به سال 1230 ه‍ - ش - 1851 كه دوران حكومت ناصرالدين شاه است بر مي گردد. از اين تاريخ به بعد كم كم آمريكايي ها بر نفوذ شان در ايران افزودند و سلطة خودشان را در ايران گسترش دادند و در اين دورة سلطه، دو حادثه از بقيه مهم تر است:

1ـ كودتاي 28 مرداد 1332.

هدف آمريكا از كودتا تا بركناري دولت مردمي مصدق بود كه پس از مبارزات ملي شدن صنعت نفت به نخست وزيري رسيده بود. امريكايي ها با كودتا زاهدي را به قدرت رساندند. از اين تاريخ به بعد حكومت دست نشانده، در خدمت منافع آمريكا قرار گرفت.

2ـ كاپيتولاسيون: طبق قرارداد كاپيتولاسيون مستشاران، نظاميان، كارمندان آمريكايي و خانوادههاي آنان و بستگانشان در ايران در صورت ارتكاب به جرم از تعقيب قضايي مصون ميمانند. اين قانون ننگين در 11 مهر 1343 آن هم شبانه در مجلس شوراي ملّي به تصويب رسيد.

با اين مصوّبه كشورايران بيشتر در خدمت منافع نامشروع آمريكا قرار گرفت.

متن آن توسط يكي از كارمندان مجلس به اطلاع حضرت امام خميني(ره) رسيد. آمريكا نيز در قبال تصويب اين قانون با اعطاي وام 200 ميليون دلاري به ايران جهت خريد سلاح از آمريكا موافقت نمود. افشاي اين قانون توسّط امام در 4 آبانماه 1343 ضمن سخنان شديد اللحني كه آن را با آيه استرجاع[6] شروع نمود، دلتمردان آمريكا را خشمگين كرد و دور جديدي از مبارزات ملت مسلمان ايران بر ضد شاه و حاميان آن را به وجود آورد.

انقلاب و نهضت اسلامي ايران به نوعي مبارزه با اهداف نامشروع آمريكا به شمار مي آيد.

خصومت هاي آمريكا عليه ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي نه تنها كاهش نيافت، بلكه شتاب بيشتري گرفت و براي سرنگوني آن اقدام نمود. واقعة طبس[7] و كودتاي نوژه[8] مهم ترين حوادث اين دوره به شمار مي رود. سپس آمريكا در جنگ تحميلي عراق عليه ايران نقش مهمّي را ايفا نمود.

اين توطئه نيز با شكست روبه رو شد. آمريكا در مسير دشمني با ايران راهكارهاي ديگري را به اجرا گذاشت، از جمله:

1ـ ورود كالاهاي ايراني به آمريكا و فروش فناوري (تكنولوژي) دو منظوره و فن آوري هاي نو به ايران را ممنوع كرد و دشمني هاي خود را به عرصة بين المللي كشاند و تلاش نمود ايران را در اجلاس كشورهاي صنعتي موسوم به گروه هشت محكوم نمايد.

2ـ ممانعت دولتمردان آمريكا از عبور خط لوله نفت و گاز كشورهاي آسياي ميانه از ايران از شيطنت هاي ديگر آنان است.

3ـ ممانعت از تعيين رژيم حقوقي درياي خزر.

4ـ تلاش جهت نا امن نمودن مرزهاي ايران.

5ـ تخريب روابط ايران با ديگر كشورها.

6ـ بهانه گيري هاي بي مورد از دستيابي ايران به تكنولوژي هسته اي براي مصارف صلح آميز.

7ـ حمايت از ضد انقلاب داخلي و خارجي.[9]

8ـ حمايت آشكار در جنگ تحميلي از عراق با سرنگوني هواپيماي مسافربري و كشتي هاي ايراني.

بنابراين دشمني آمريكا با ايران ريشه در منافع نامشروع آن دارد، و چون كه ملت ايران بيدار شدند و نمي خواهند بيگانگان به ويژه آمريكا سرنوشت آنان را رقم بزند، اين درگيري و به اصطلاح جنگ رواني وجود دارد.

[5]جنگ رواني يا جنگ سرد: عبارت است از حالت كشاكش سياسي و اقتصادي وايدئولوژيك ميان دو يا چند كشور همراه با جنگ رواني و تبليغاتي، بي آنكه جنگ ياكاربرد مستقيم جنگ افزارهايي در ميان باشد.

[6]صحيفةنور، ج 1، ص 415، ناشر: سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي.

[7]همان،ج 12، ص 268.

[8]همان، ج 13، ص 39.

[9]با بهره گيري از سايت بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد باهنر كرمان.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.