-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1592 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا اين حديث پيامبر صحت دارد كه به سيد ها احترام بگذاريد، حتي اگر بد باشند؟ اگر به يكي از سادات توهين كنيم، چه گناهي دارد؟ آيا توبة ما پذيرفته مي شود؟

در روايات بر لزوم احترام به سادات و ذرية پيامبر(ص) تأكيد شده است كه به ذكر يك روايت بسنده مي كنيم. از پيامبر(ص) نقل شده: روز قيامت چهار گروه را شفاعت مي كنم، گرچه گناهان اهل دنيا را مرتكب شده باشند:

1ـ شخصي كه فرزندانم را ياري رساند.

2ـ شخصي كه مالش را به فرزندانم بدهد.

3ـ فردي كه فرزندانم را با زبان و دل دوست بدارد.

4ـ فردي كه در راه برآمدن حاجت فرزندانم تلاش كند.[2]

اما روايت را به شكلي كه مرقوم داشته ايد نيافتيم. توهين كردن، خواه به سادات يا غير سادات، از گناهان بزرگ محسوب مي شود، چون مؤمن هر چند خطا كار باشد، احترام دارد. سادات مانند ديگر افراد معصوم نيستند و ممكن است لغزشي از آن ها سر زند. در مواردي متأسفانه بعضي از سادات حرمت خود را نگه نداشته و ممكن است به فسق و فجور بپردازند. اين امر عجيبي نيست. فرزند بلاواسطة بعضي از پيامبران مانند پسر نوح، امر پدر را اطاعت نكرد و در صف كافران قرار گرفت:

پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد

يا مانند جعفر كذاب كه فرزند امام هادي(ع) و عموي امام زمان بود.

فرزند پيامبر بودن و يا سيد بودن، مصونيت از وسوسه شيطان ايجاد نمي كند و ورود به بهشت را تضمين نمي سازد. در بعضي روايات بر مسئوليت مضاعف آن ها تأكيد شده است. قطعاً به خاطر منسوب بودن به رسول اكرم(س) و تأثير عملكرد شان در افكار عمومي، مجازات و اجرشان بيشتر خواهد بود، ولي با اين حال نمي توان به بهانة عمل ناشايسته اي كه عمداً يا سهواً از آن ها سر زده، بدانان توهين كرد. اسلام حتي به كسي كه مجرم بودن او ثابت شده، اهانت را روا نمي داند. اگر در گذشته توهين و اسائة ادب صورت گرفته، بايد از اين گناه توبه كنيد كه خداوند آمرزنده و مهربان است و هر گناهي را مي آمرزد. البته توهين به شخص، خواه سيد يا غير سيد، طلب حلاليت و بخشش آن فرد را لازم دارد.[2]وسائل الشيعه، ج 16، ص 332.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.